AZ EN RU

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Naxçıvan Dövlət Universiteti aşağıdakı dekan və kafedra müdiri vəzifələrini tutmaq üçün müsabiqə elan edir

Fakültələr üzrə dekan vəzifəsini
 tutmaq üçün
    1. Fizika-riyaziyyat
    2. Tarix-filologiya
Kafedralar üzrə kafedra müdiri 
vəzifəsini tutmaq üçün
    1. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı
    2. Dünya iqtisadiyyatı və menecment
    3. Çağırışaqədərki hazırlıq və mülki müdafiə
    4. Ümumi riyaziyyat
    5. İnformatika
    6. Coğrafiya
    7. İngilis dili və metodika
    8. Elektronika və informasiya texnologiyaları 
    9. Rus və şərq dilləri 
    10. Təsviri incəsənət
    11. Musiqi təlimi
    12. Xalq çalğı alətləri
    13. Orkestr alətləri və dirijorluq
Kafedralar üzrə boş olan vəzifələri
 tutmaq üçün
    1. Azərbaycan tarixi kafedrası –  müəllim 1 yer, professor 1 yer
    2. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrası – baş müəllim 2 yer, dosent 1 yer
    3. Baytarlıq təbabəti kafedrası –  dosent 1 yer (0,5 ştat)
    4. Biologiya kafedrası –  müəllim 1 yer, dosent 1 yer
    5. Beynəlxalq münasibətlər kafedrası –  müəllim 1 yer (0,5 ştat)
    6. Bələdiyyə və turizmin idarə olunması kafedrası –  dosent 1 yer (0,5 ştat)
    7. Ümumi riyaziyyat kafedrası –  müəllim 2 yer (0,5 ştat), baş müəllim 1 yer, dosent 1 yer (0,5 ştat)
    8. Ümumi və nəzəri fizika kafedrası – dosent 2 yer
    9. Ümumi təbabət və kliniki fənlər kafedrası –  müəllim 1 yer (0,5 ştat), professor 1 yer
    10. Muzeyşünaslıq, arxiv işi və kitabxanaçılıq kafedrası – müəllim 1 yer (0,5 ştat), dosent 1 yer
    11. Nəqliyyat mühəndisliyi və texniki fənlər kafedrası – baş müəllim 1 yer (0,5 ştat), dosent 1 yer (0,5 ştat)
    12. Dünya iqtisadiyyatı və menecment kafedrası – müəllim 1 yer (0,5 ştat), dosent 1 yer (0,5 ştat), dosent 1 yer
    13. İqtisadiyyat kafedrası – müəllim 2 yer (0,5 ştat), dosent 1 yer
    14. İnformatika kafedrası – dosent 1 yer
    15. İngilis dili və metodika kafedrası – müəllim 1 yer (0,5 ştat)
    16. İngilis dili və tərcümə kafedrası –  dosent 1 yer
    17. Mühasibat uçotu və maliyyə kafedrası – müəllim 1 yer, baş müəllim 1 yer, dosent 1 yer
    18. Musiqi təlimi kafedrası – baş müəllim 1 yer
    19. Musiqinin tarixi və nəzəriyyəsi kafedrası – baş müəllim 1 yer
    20. Orkestr alətləri və dirijorluq kafedrası – müəllim 1 yer
    21. Çağırışaqədərki hazırlıq və mülki müdafiə kafedrası – müəllim 1 yer
    22. Kimya kafedrası – dosent 2 yer (0,5 ştat)
    23. Elektronika və informasiya texnologiyaları kafedrası – müəllim 1 yer (0,5 ştat), müəllim 1 yer
    24. Elektroenergetika mühəndisliyi kafedrası – dosent 1 yer (0,5 ştat)
    25. Fəlsəfə və sosial iş kafedrası –  dosent 1 yer
`    26. Fənlərin tədrisi metodikası və texnologiya müəllimliyi kafedrası – dosent 1 yer
    27. Roman-german dilləri kafedrası –  baş müəllim 1 yer
    28. Rus və şərq dilləri kafedrası – müəllim 2 yer (0,5 ştat)
    29. Stomatologiya kafedrası – müəllim 3 yer (0,5 ştat), müəllim 1 yer
    30. Teatr və mədəniyyətşünaslıq kafedrası – baş müəllim 1 yer
    31. Təsviri incəsənət kafedrası – müəllim 1 yer (0,5 ştat), baş müəllim 1 yer
    32. Təməl tibb fənləri kafedrası – müəllim 1 yer (0,5 ştat), dosent 1 yer (0,5 ştat)
    33. Əczaçılıq və biokimya kafedrası – müəllim 2 yer, baş müəllim 1 yer (0,5 ştat)
    34. Hüquq fənləri kafedrası – müəllim 1 yer (0,5 ştat), müəllim 1 yer
    35. Xalq çalğı alətləri kafedrası – müəllim 1 yer (0,5 ştat)
    Müsabiqədə iştirak etmək üçün sənədlər bu elan qəzetdə dərc olunduğu gündən bir ay müddətində müvafiq qaydada təqdim edilə bilər.

Ünvan: Naxçıvan şəhəri, 
universitet şəhərciyi
Telefon: (036)545-23-66/10-01

Nəşr edilib : 16.03.2022 19:22