AZ EN RU

İqtisadiyyat


Zəngin meyvəçilik ənənələri bu gün də yaşadılır

Ailə təsərrüfatlarımız Meyvəçilik ta qədimdən ölkəmizdə əsas təsərrüfat sahəsi olub. Təbii iqlim şəraiti, əhalinin tarixi məşğuliyyət vərdişləri bu sahənin təsərrüfat əhəmiyyəti ilə yanaşı, onun maddi mədəniyyət nümunəsinə çevrilməsinə də imkan verib. Tarixi məlumatlara görə, bir sıra meyvələr – üzüm, alma, armud, alça, nar və heyva məhz bizim ö..

Nəşr edilib : 18.11.2021 21:18
Ardını oxu

Pərakəndəçilik sektoru geniş inkişaf perspektivlərinə malikdir

Muxtar respublikamızda pərakəndəçilik sektoru ilə bağlı mövzulara bir neçə dəfə toxunmuşuq. Bu da səbəbsiz deyil. Çünki pərakəndəçilik bu gün artıq həyatımızın bir parçasına çevrilib və bu sektor olmadan iqtisadiyyatın inkişafı mümkün deyil və əbəs yerə onu “biznesin güzgüsü” adlandırmırlar. Pərakəndəçilik sektoru istehsalçı ilə istehlakçını görüşd..

Nəşr edilib : 08.07.2021 20:33
Ardını oxu

Bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə muxtar respublikanın energetika infrastrukturunda mühüm yer tutur

İyunun 18-də Naxçıvan Muxtar Respublikasında ilk dəfə olaraq yeni Külək-Günəş Hibrid Elektrik Stansiyası istifadəyə verildi. Elektrik enerjisinə olan tələbatın 50 faizdən çoxunun bərpa olunan enerji mənbələri hesabına ödənilən muxtar respublikada yeni tip stansiyanın quraşdırılması həm də qədim diyarda innovativ layihələrin həyata keçirilməsi baxım..

Nəşr edilib : 01.07.2021 19:32
Ardını oxu

Bol məhsul üçün münbit torpaq lazımdır

Muxtar respublikamızda bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər bəhrələrini verməkdədir Bu il də muxtar respublikanın torpaq mülkiyyətçilərinin çəkdikləri zəhmət hədər getməyib. Günü-gündən yetişdirilib ərsəyə gətirilən kənd təsərrüfatı məhsulları dükan-bazarlarımızı, ticarət obyektlərimizi zənginləşdirməkdədir. Bu zənginliyi yaradan insanlar o..

Nəşr edilib : 30.06.2021 19:59
Ardını oxu

Ailə təsərrüfatları ən dayanıqlı biznes formasıdır

Bu gün inkişaf etmiş ölkələrdə özəl sektorun əsası ailə təsərrüfatları və belə təsərrüfatların özəyini təşkil edən ailə biznesi üzərində qurulub. Ailə təsərrüfatlarının yaradılması və inkişafı yeni istehsal müəssisəsi yaratmadan məşğulluq problemlərini həll etdiyindən və əhali gəlirlərinin artmasına müsbət təsir göstərdiyindən son illərdə muxtar re..

Nəşr edilib : 09.06.2021 19:28
Ardını oxu

Yeni Günəş Elektrik Stansiyası Naxçıvanda yaşıl texnologiyaların inkişafına böyük diqqətin nəticəsidir

Bu gün dünyanın iqtisadi baxımdan inkişaf etmiş ölkələrinin hər biri dayanıqlı enerji təhlükəsizliyinə malikdir. Xüsusilə enerji istehsalında bərpa olunan mənbələrdən istifadə edilməsi bu gün dünya enerji sektorunda yeni seqment kimi hər gün öz əhəmiyyətini daha da artırmaqdadır. Təsadüfi deyil ki, ABŞ, Almaniya, Finlandiya, Norveç, Danimarka, Yapo..

Nəşr edilib : 07.06.2021 18:55
Ardını oxu

Muxtar respublikamız sosial-iqtisadi inkişafın yeni mərhələsində

Artıq bir aya yaxındır ki, hər bir naxçıvanlı may ayının 10-da muxtar respublikada səfərdə olmuş ölkə başçısının qədim diyarımızda gedən qurub-yaratmaq proseslərinə verdiyi yüksək dəyərin sevincini yaşayır: “Təəssüratlarım çox müsbətdir. Hər zaman Naxçıvanda olanda, buradakı inkişafı görəndə çox sevinirəm. Bu, mənim Naxçıvana 15-ci səfərimdir və hə..

Nəşr edilib : 01.06.2021 20:03
Ardını oxu

Məhsulunuz bol olsun

Yaz fəslinin gəlişi muxtar respublikamızın insan əli ilə yaradılan gözəlliklərini təbiət fırçası ilə tamamlayaraq büsbütün yeni bir mənzərə yaradıb. Elə gözəl yaz səhərlərinin birində zəngin təbiəti, min bir dərdə dərman sayılan bulaqları, fauna və florasıyla muxtar respublikamızın seçilən bölgələrindən biri olan Şahbuz rayonuna üz tuturuq. Səfərim..

Nəşr edilib : 20.05.2021 21:37
Ardını oxu

Arıçılıq müqəddəs peşədir

Arıçılıq son illərdə muxtar respublikada böyük maraq göstərilən sahələrdən birinə çevrilib. Bunun da özünəməxsus səbəbləri var. Bir tərəfdən dövlətin bu sahənin inkişafına göstərdiyi hərtərəfli qayğı, digər tərəfdən arıçılığın gəlirli sahə olması bu işə marağı daha da artırıb. Unutmamalıyıq ki, arıçılıq həm də Naxçıvanda qədim ənənələrə malik məşğu..

Nəşr edilib : 19.05.2021 20:31
Ardını oxu

Naxçıvan Muxtar Respublikası son 20 ildə iqtisadi artımın templərinə görə rekordsmen bölgədir

Böyük tarixi əhəmiyyətə malik 15-ci səfər Naxçıvan Muxtar Respublikası ölkəmiz üçün, ümumilikdə, bütün Türk dünyası üçün çox böyük geostrateji əhəmiyyətə malik mühüm məkandır. Təsadüfi deyil ki, dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin düşünülmüş və uzaqgörən siyasətində də bu amil həmişə üstün yer tutub, müdrik dövlət xadimi siyasi fəaliyyətinin ayrı-ayr..

Nəşr edilib : 13.05.2021 00:43
Ardını oxu