Naxçıvan Muxtar Respublikasında həyata keçirilən kompleks tədbirlərin nəticəsi olaraq 2020-ci ildə əhalinin məşğulluq səviyyəsi artıb, muxtar respublika üzrə 943 yeni iş yeri açılıb.

Bu fakt ötən il dekabrın 30-da Altıncı çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin dördüncü sessiyasında qeyd olunub. Bildirilib ki, 2020-ci ildə muxtar respublikada bütün parametrlər üzrə iqtisadi sabitliyə və davamlı inkişafa nail olunub, mövcud resurslardan səmərəli istifadə nəticəsində makroiqtisadi göstəricilərdə artım müşahidə edilib. Daxili potensialdan düzgün istifadə edilməsi, yeni istehsal müəssisələrinin işə salınması sosial-iqtisadi sahələr üzrə çoxşaxəli inkişafı təmin edib, məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsinə, sosial layihələrin uğurla həyata keçirilməsinə şərait yaradıb.