26 Aprel 2018, Cümə axşamı

 

 • 3-1.jpg
 • 3-2.jpg
 • 3-3.jpg
 • 3-4.jpg
 • 3-5.jpg
 • 3-6.jpg
 • 4-1.jpg
 • 4-2.jpg
 • 4-3.jpg
 • 4-4.jpg
 • 4-5.jpg
 • 4-6.jpg
 • 4-7.jpg
 • 4-8.jpg
 • 4-9.jpg
 • 4-10.jpg
 • 5-1.jpg
 • 5-2.jpg
 • 5-3.jpg
 • 5-4.jpg
 • 5-5.jpg
 • 5-6.jpg
 • 5-7.jpg
 • 5-8.jpg
 • 5-9.jpg
 • 5-10.jpg
 • 5-11.jpg
 • 5-12.jpg
 • 6-1.jpg
 • 6-2.jpg
 • 6-3.jpg
 • 6-4.jpg
 • 6-5.jpg
 • 6-6.jpg
 • 6-7.jpg
 • 6-8.jpg
 • 6-9.jpg
 • 6-10.jpg
 • 6-11.jpg
 • 6-12.jpg

 

ARXİV

Aprel 2018
Be Ça Ç Ca C Ş B
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

 

 

LİNKLƏR

 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında yaz suvarma mövsümünə hazırlıqla əlaqədar nəzərdə tutulan tədbirlər fevral ayında da diqqətdə saxlanılıb, sututarlarına suvarma suyunun yığılması, kanal və arxlarda, nasos stansiyalarında, hidrotexniki qurğularda təmir işləri davam etdirilib. Bu dövrdə 47 kilometr kanal, 28 kilometr ara arxı, 3 kilometr kollektor lildən təmizlənib, 3 kilometr yeni suvarma boru xətti çəkilib. Babək, Şərur, Culfa və Sədərək rayonlarında 89 hektar torpaq sahəsində qrunt sularının səviyyəsi aşağı salınaraq şoranlaşmanın qarşısı alınıb. Bundan başqa, Sədərək və Kəngərli rayonlarında 36 hektar torpaq sahəsi hamarlanaraq əkin üçün yararlı hala salınıb.
“Rayon mərkəzləri və ətraf kəndlərin içməli su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması” layihəsi çərçivəsində Babək rayonunun Şəkərabad kəndində müxtəlif diametrli borularla 3 kilometr içməli su və 2 kilometr kanalizasiya xətti çəkilib, 135 evə su, 100 evə isə kanalizasiya xətti birləşdirilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsinin mətbuat xidməti

İstehsal maddi nemətlər yaratmağa yönəldilmiş fəaliyyət prosesidir. Hələ qədim zamanlardan – mədəniyyətin, incəsənətin formalaşmasından xeyli əvvəl insanlar ilkin istehsal vərdişləri ilə tanış olmuş, maddi nemətlər əldə edərək dolanışıqlarını təmin etməyə çalışmışlar. Zaman keçdikcə istehsal formaları da təkmilləşmiş, təbii və maddi ehtiyatların istehsalı insan­oğlunun zəkası sayəsində primitivlikdən müasir texnoloji vasitələrədək uzun bir yol keçmişdir. Hazırda isə istehsal prosesləri iqtisadiyyatın mühüm spesifikasını təşkil etməklə istehlakçıların çoxsaylı tələbatını təmin etməkdədir.
Müasir dünya təcrübəsi göstərir ki, inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadiyyatının əsasını istehsalyönümlü sahələr təşkil edir. Çünki istehsal sahələrini inkişaf etdirmədən, yeni istehsal müəssisələri yaratmadan heç bir ciddi nailiyyətə sahib olmaq mümkün deyil. Nəzərə almaq lazımdır ki, yerli məhsulların istehsalı, ilk növbədə, daxili tələbatı ödəməyə hesablanır. Bu tələbat ödənildikdən sonra isə ixrac üçün yeni məqsədlər ortaya qoyulur. Əksini düşünsək, bir ölkədə yerli istehsal məhsullarının yetərli olmaması idxalı zəruriləşdirir ki, bu da həmin ölkənin iqtisadiyyatını idxaldan asılı vəziyyətə gətirib çıxarır. Doğrudur, bu gün dünyada təbii xammal ehtiyatları bərabər bölgüdə paylanmayıb. Buna görə də ölkələrarası ticarət münasibətlərində ixrac-idxal əməliyyatları təbiidir. Ancaq bu əməliyyatlarda hər bir ölkənin marağı onda cəmlənir ki, ixracın payı daha çox olsun. Yəni mövcud imkanlar daxilində daha çox adda məhsulun istehsalçısına çevrilsin. Məhz bu tendensiya qorunduğu təqdirdə iqtisadi inkişafa nail olmaq mümkündür. Bu baxımdan insan həyatında daha çox ehtiyac duyulan mallara tələbatın ödənilməsi böyük önəm daşıyır. Buna görə də yerli istehsal sahələrinin ildən-ilə genişləndirilməsi ölkəmizdə, eləcə də muxtar respublikamızda həyata keçirilən iqtisadi siyasətin mühüm tərkib hissəsini təşkil edir. Belə iqtisadi siyasətdə əsas rolu isə kiçik və orta sahibkarlıq müəssisələri oynayır.

Ardını oxu...

Muxtar respublikada dəmir yolu nəqliyyatında yük və sərnişindaşıma xidmətlərinin səviyyəsi daha da yüksəldilib.
Ötən ay Yük və Sərnişin Daşımaları İdarəsi tərəfindən muxtar respublika ərazisindəki ayrı-ayrı tikinti təşkilatlarının ünvanına 3 min ton müxtəlif təyinatlı yük daşınıb. Ordubad-Şərur və Şərur-Culfa istiqamətində hərəkət edən yük-sərnişin qatarları vasitəsilə 10 min 583 sərnişin daşınıb, Naxçıvan-Məşhəd-Naxçıvan beynəlxalq sərnişin qatarı fəaliyyətini davam etdirib.
Culfa Lokomotiv Deposunda lokomotivlər 3 dəfə texniki baxışdan keçirilib, 2 lokomotivdə isə cari təmir işləri aparılıb. Culfa İstismar Vaqon Deposunda 2 yük və sərnişin vaqonu, o cümlədən 1 sərnişin və 1 platforma vaqonu cari təmir edilib. Eyni zamanda dəmir yolunda istismarda olan maşın-mexanizmlərin saz vəziyyətdə saxlanılması üçün mütəmadi olaraq yoxlamalar aparılıb.

“Naxçıvan Dəmir Yolları” Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyətinin mətbuat xidməti

Elektrik enerjisi cəmiyyətin sosial-iqtisadi inkişafında və tərəqqisində mühüm rol oynayır. Bu istiqamətdə muxtar respublikada müasir elektrik stansiyaları yaradılır, maddi-texniki baza gücləndirilir. Belə ki, 2006-cı ildə Naxçıvan Qaz-Turbin Elektrik Stansiyasında dizel yanacağı ilə işləyən enerji turbinləri təbii qazla işləmə rejiminə keçirilmiş, ümumi gücü 87 meqavat olan Naxçıvan Modul Elektrik Stansiyası tikilib istismara verilmişdir.

Muxtar respublikanın əlverişli iqlim şəraiti və coğrafi mövqeyi ekoloji cəhətdən təmiz, alternativ və bərpaolunan enerji mənbələrindən istifadəyə geniş imkanlar açmışdır. Belə ki, 2006-cı ildən başlayaraq ötən dövrdə Heydər Əliyev Su Anbarı üzərində 4,5 meqavat gücündə su elektrik stansiyası, Ordubad rayonunda Gilançay üzərində 22 meqavat gücündə Biləv Su Elektrik Stansiyası, Şərur rayonunda 20,5 meqavat gücündə “Arpaçay-1” və 1,4 meqavat gücündə “Arpaçay-2” Su Elektrik stansiyaları, Babək rayonunda 22 meqavat gücündə Naxçıvan Günəş Elektrik Stansiyası istifadəyə verilmişdir. Əgər əvvəllər muxtar respublikada 1 elektrik enerjisi istehsal edən müəssisə fəaliyyət göstərirdisə, hazırda bu müəssisələrin sayı 8-ə, ümumi gücü 239,4 meqavata çatdırılmışdır. Yeni yaradılmış güclər daxili istehlakı tam ödəməklə yanaşı, muxtar respublikanı enerji ixrac edən regiona çevirmişdir.

Ardını oxu...

 Naxçıvan şəhərindəki Mərkəzi bazardan reportaj 

Müstəqillik qazandığımız illərdə muxtar respublikamız ölkəmizin digər zonalarına nümunə olacaq bir inkişaf yolu keçib. Bu inkişafın başlıca səbəblərindən biri sahibkarlıq fəaliyyətinə yaradılan münbit şərait, onlara göstərilən dəstək və qarşılıqlı ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsidir. Artıq naxçıvanlı sahibkarların öz məhsullarını bir neçə ildir ki, xarici bazarlara çıxarmaları təmin edilir. Qarşılıqlı olaraq xarici ölkələrdən də muxtar respublikaya müxtəlif emal və istehsal məhsullarının gətirilməsi diqqətdə saxlanılır. Naxçıvan şəhərindəki Mərkəzi bazarda İran İslam Respublikasının Qərbi Azərbaycan Vilayətində istehsal edilən ərzaq məhsulları və əl işlərinin daha bir sərgi-satışının təşkil edilməsi də bunun ifadəsidir.
Qeyd edək ki, Qərbi Azərbaycan Vilayəti İran İslam Respublikasının inkişaf etmiş böyük bölgələrindəndir. Vilayətin mərkəzi qədim yaşayış məntəqələrindən biri olan Urmiya şəhəridir. Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Qərbi Azərbaycan Vilayəti arasında mövcud olan əlaqələr sırasında ticarət əlaqələri xüsusi yer tutur. 2011-ci ilin payızında Urmiya şəhərində 5 gün müddətində Naxçıvan Muxtar Respublikasının ilk ticarət və sənaye sərgisi təşkil edilib. Qərbi Azərbaycan Vilayətinin isə muxtar respublikada ilk ticarət və sənaye sərgisi 2015-ci ilin 14-17 avqust tarixlərində keçirilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Qərbi Azərbaycan Vilayəti arasında əlaqələrin inkişafı baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyan növbəti sərgi-satış naxçıvanlılar tərəfindən maraqla qarşılanıb. Cari ilin 8-11 mart tarixlərində isə daha bir sərgi-satış naxçıvanlılara təqdim olunub. Sərgidə 17 şirkət 37 növdə, 98 çeşiddə ərzaq və qeyri-ərzaq məhsulları ilə iştirak edib.

Ardını oxu...

QƏZETİN BUGÜNKÜ NÖMRƏSİ

2277052
Bu gün
Dünən
Bu həftə
Bu ay
Cəmi
268
5634
16989
144114
2277052

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter