17 Yanvar 2019, Cümə axşamı

 

 • 3-1.jpg
 • 3-2.jpg
 • 3-3.jpg
 • 3-4.jpg
 • 3-5.jpg
 • 3-6.jpg
 • 4-1.jpg
 • 4-2.jpg
 • 4-3.jpg
 • 4-4.jpg
 • 4-5.jpg
 • 4-6.jpg
 • 4-7.jpg
 • 4-8.jpg
 • 4-9.jpg
 • 4-10.jpg
 • 5-1.jpg
 • 5-2.jpg
 • 5-3.jpg
 • 5-4.jpg
 • 5-5.jpg
 • 5-6.jpg
 • 5-7.jpg
 • 5-8.jpg
 • 5-9.jpg
 • 5-10.jpg
 • 5-11.jpg
 • 5-12.jpg
 • 6-1.jpg
 • 6-2.jpg
 • 6-3.jpg
 • 6-4.jpg
 • 6-5.jpg
 • 6-6.jpg
 • 6-7.jpg
 • 6-8.jpg
 • 6-9.jpg
 • 6-10.jpg
 • 6-11.jpg
 • 6-12.jpg

 

ARXİV

Yanvar 2018
Be Ça Ç Ca C Ş B
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 

 

LİNKLƏR

 

 

Muxtar respublika iqtisadiyyatında diqqətçəkən fəaliyyət istiqamətlərindən biri də ailə təsərrüfatlarıdır. Ailə üzvlərinin birgə əməyinə əsaslanan belə təsərrüfat formaları Naxçıvanda min illər ərzində yaranmış, böyük yol keçərək hazırkı inkişaf səviyyəsinə çatmışdır. Son dövrlərdə dövlət tərəfindən bu fəaliyyət sahəsinin təşviqi ilə bağlı atılan addımlar muxtar respublikada ailə təsərrüfatlarının sayının artmasına imkan vermişdir. Ötən il dekabrın 27-də  beşinci çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin doqquzuncu sessiyasında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri tərəfindən 2019-cu ilin muxtar respublikada “Ailə təsərrüfatları” ili elan olunması isə diyarımızda müxtəlif təsərrüfat sahələrində çalışanlar üçün yeni imkanlar açmışdır. 

Xatırladaq ki, hələ iki il bundan əvvəl – beşinci çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin beşinci sessiyasında Ali Məclisin Sədri muxtar respublikanın sosial-iqtisadi inkişafı haqqındakı çıxışında bu məqama toxunaraq demişdir: “...Yeni müəssisələr yaradılarkən muxtar respublikanın bütün rayonları üzrə əmək və xammal ehtiyatları, təsərrüfatçılıq ənənələri nəzərə alınmalıdır. Ailə təsərrüfatlarının yaradılması və inkişafı yeni istehsal müəssisəsi yaratmadan məşğulluq problemini həll edir, əhali gəlirlərinin həcminin artmasına müsbət təsir göstərir. Ona görə də ailə təsərrüfatlarının yaradılmasına üstünlük verilməlidir”.

Ardını oxu...

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində, “Sosial sığorta haqqında” və “İşsizlikdən sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında edilmiş bir sıra əlavə və dəyişikliklərin büdcə təşkilatlarında tətbiqinin təmini və məsələ ilə bağlı ətraflı izahın verilməsi məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Maliyyə Nazirliyi yanında Maliyyə Tədris Mərkəzində təlimlərə start verilib.
Təlim başlanmazdan əvvəl Maliyyə Tədris Mərkəzinin direktoru, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Sevinc Cabbarova çıxış edərək iştirakçılara təlimlə bağlı ümumi məlumat verib, əlavə və dəyişikliklərin əhəmiyyəti və məqsədi barədə danışıb. Daha sonra təlimə start verilib.
Təlim müddətində vergi sahəsində edilən dəyişiklik­lərlə bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası Vergilər ­Nazirliyinin Vergi ödəyicilərinə xidmət şöbəsinin rəisi Zahid Qənbərovun elektron materiallarla zənginləşdirilmiş geniş çıxışı olub və mövzu ilə əlaqədar dinləyiciləri maraqlandıran suallar ətrafında müzakirələr aparılıb.
Sosial sığorta və İşsizlikdən sığorta sahəsində edilmiş dəyişikliklər barədə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Gəlirlər şöbəsinin müdiri Əli Həsənov çıxış edərək məsələnin mahiyyəti haqqında iştirakçılara ətraflı məlumat verib.
Təlimin sonunda iştirakçılara Maliyyə və Vergilər nazirliklərinin, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun birgə təşəbbüsü ilə hazırlanmış əlavə və dəyişiklikləri özündə əks etdirən məlumat kitabçaları paylanılıb.
Qeyd edək ki, təlimlər 7-11 yanvar tarixlərində 5 gün ərzində gündə iki dəfə təşkil olunur. Tədris planına əsasən təlimlər bütün nazirlik, komitə və təşkilatlarla birlikdə, ümumilikdə, 187 büdcə təşkilatından 252 maliyyə və mühasibatlıq işçisini əhatə edəcək.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin mətbuat xidməti

Dünya əhalisinin sürətlə artdığı, qlobal iqlim dəyişikliyinin intensivləşdiyi müasir dövrdə ölkələrin aqrar sektora ehtiyacı daha çox hiss olunur və ərzaq təhlükəsizliyi məsələsi daha qabarıq şəkildə özünü büruzə verir. Aqrar sektor yalnız ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması baxımından deyil, həm də ekoloji tarazlığın qorunmasında mühüm rola malikdir. Hətta bir çox ölkələrdə kənd təsərrüfatı siyasəti ekoloji siyasətlə yanaşı qiymətləndirilərək ətraf mühitin və resursların qorunmasına imkan yaradır.

Muxtar respublikamızda da bu məsələ diqqətdə saxlanılır. Qeyd etmək lazımdır ki, diyarımızda əkinəyararlı torpaq sahələri məhduddur. Buna görə torpaqlardan səmərəli istifadə edilməsinə ciddi önəm verilir. Nəzərə almaq lazımdır ki, fermer və torpaq mülkiyyətçilərinin maarifləndirilməsi qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır. Təcrübəli əkinçilər yaxşı bilirlər ki, torpaq yerin üst münbit qatıdır, kənd təsərrüfatının əsas istehsal vasitəsidir. O, insanları qida, heyvanlar aləmini yem, sənayeni isə xammal ilə təmin edir. Tərkibi və xassələri, hansı təbəqədən əmələ gəlməsi ilə əlaqədar olaraq torpaqlar bir-birindən fərqlənir.
Ümumiyyətlə, torpaq bərk, maye, qaz halında və canlı komponentlərdən ibarət olan təbii bir varlıqdır. Onun bərk hissəsi mineral və üzvi birləşmələrdən, qum, gil, lil və sairdən ibarətdir. Onların bir-birinə nisbəti torpağın mexaniki tərkibini xarakterizə edir. Torpağın maye hissəsi sudan, suda həll olmuş üzvi və mineral birləşmələrdən ibarətdir. Qaz halında olan hissəsi (torpaq havası) torpaqda su ilə əhatə edilməyən boşluqları tutur. Torpaq havası atmosfer havasından fərqli olaraq karbon qazı ilə daha zəngindir.

Ardını oxu...

Kənd təsərrüfatı sahəsində əldə olunmuş nəticələr deməyə əsas verir ki, aqrar sektorun inkişafı dinamik xarakter alıb. Muxtar respublika əhalisinin ərzaq məhsulları ilə təmin olunmasında qəbul edilmiş dövlət proqramlarının uğurla həyata keçirilməsinin müstəsna əhəmiyyəti olub.
Son illər dünya ölkələrində baş verən proseslər, əhalinin ərzaq məhsulları ilə təmin olunmasını prioritet məsələ kimi ortaya çıxarır. Buna görə də istər ölkəmizdə, istərsə də muxtar respublikamızda kənd təsərrüfatının inkişafı dövlətimizin diqqət mərkəzindədir. Bu, eyni zamanda torpaq mülkiyyətçilərinin də qarşısında mühüm vəzifələr qoyur.
Muxtar respublikanın rayonlarında mövcud olan bütün növ kənd təsərrüfatı texnikalarının miqdarı araşdırılarkən müəyyən olunub ki, 10-13 il əvvəl burada təkcə kolxoz, sovxozların ləğvi ilə əlaqədar fiziki şəxslərə verilmiş texnikalar mövcud idi. Həmin texnikaların da əksəriyyətinin istismar müddətini başa vurmuş, köhnəlmiş olması kənd təsərrüfatı işlərinin keyfiyyətlə yerinə yetirilməsində xeyli çətinliklər yaradırdı.
Müasir dövrdə isə kənd təsərrüfatının inkişafını yeni texnika və texnologiyalarsız təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Qloballaşan iqtisadi münasibətlər, dünya bazarında yüksək rəqabətlilik, kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarına qarşı artan təhlükəsizlik tələbləri dövrümüzün ən vacib məsələsidir. Bu sahədə yeni texnologiyaların tətbiqi, eləcə də hazır məhsulun itkisiz yığılması və tədarükü aktual məsələlərdən biridir.

Ardını oxu...

Müasir dövrdə iqtisadi, sosial və mədəni sahədəki nailiyyətləri ilə diqqətləri özünə cəlb edən Naxçıvan Muxtar Respublikası innovativ və rəqabətqabiliyyətli iqtisadi inkişaf modeli qurmaq yolunda mühüm irəliləyişlər əldə edib. Dinamik və dayanıqlı inkişafa nail olmaq üçün muxtar respublikada həyata keçirilən iqtisadi siyasətin əsas hədəflərindən biri olan investisiya qoyuluşları sahəsində əldə edilən uğurlar isə daha qabarıq olub. Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin sədri olduğu “Caspian European Club” tərəfindən hazırlanan investisiya reytinqində ölkə­mizin regionları arasında 2017-ci və yola salmaqda olduğumuz 2018-ci illərin nəticələrinə görə ard-arda iki dəfə liderlik qazanıb. Şübhəsiz, bu göstərici regional inkişaf prioritetləri baxımından qədim diyarın sosial-iqtisadi sahədə və xarici iqtisadi əlaqələrdə uğurlarını bir daha ortaya qoymaqla, həm də yeni investisiyalar üçün cazibədarlığını da artırmaqdadır.

Ardını oxu...

QƏZETİN BUGÜNKÜ NÖMRƏSİ

3538530
Bu gün
Dünən
Bu həftə
Bu ay
Cəmi
2308
4172
15670
61772
3538530

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter