27 Fevral 2021, Şənbə

XXI əsrin 2012-ci ili ilə vidalaşdıq. Uzun müddət ötən ilin təəssüratlarını yaşayacağıq. Ötən il muxtar respublika həyatının bütün sahələrində dərin izlər buraxmış, yaddaqalan hadisələrlə zəngin olmuşdur. 
Dekabrın 22-də keçirilən dördüncü çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin altıncı sessiyasında Ali Məclisin Sədri 2012-ci ilin uğurlarını ümummilli liderimiz Heydər Əliyev siyasətinin təntənəsi kimi xarakterizə etmişdir: “Biz bu inkişafa, ilk növbədə, ulu öndər Heydər Əliyev siyasi kursunun davam etdirilməsi sayəsində nail olmuşuq. Heç şübhəsiz ki, nailiyyətlərin əldə olunmasında ölkə Prezidenti tərəfindən müxtəlif sahələrin inkişafını nəzərdə tutan, konkret məqsəd və vəzifələri özündə əks etdirən Dövlət proqramlarının qəbulu, yeridilən düzgün iqtisadi siyasət də mühüm rol oynamışdır”.
2012-ci ildə xeyli uğurlar qazanılması seçilən yolun düzgün olduğunun ifadəsidir. Bu yol isə Heydər Əliyev yoluna inam, ehtiram və sədaqətdən qaynaqlanır. 17 ildir ki, bunun bəhrələrini həyatımızın bütün sahələrində görürük. Regionda insan amilinə qayğı prioritet vəzifəyə çevrilmişdir. Doğma diyarımızda həyata keçirilən, 2012-ci ildə daha geniş vüsət alan quruculuq işlərinin təməlində insanların yaxşı yaşamasını təmin etmək dayanmışdır. Elə inkişafın əsas makro­iqtisadi göstəricisi sayılan Ümumi Daxili Məhsulun həcminə baxsaq, əvvəlki illə müqayisədə xeyli artıma nail olunduğunu görərik. Bəhs olunan dövrdə Ümumi Daxili Məhsulun həcmi əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 12 faiz artaraq 2 milyard 14 milyon manata, onun hər bir nəfərə düşən həcmi isə 11 faizlik artımla 4765 manata çatmışdır.

Ardını oxu...

Tarixdə şəxsiyyət mühüm rola malikdir. Şəxsiyyəti olmayan xalq, region inkişaf edə bilməz. Tarixi şəxsiyyətlərin həyatda qoyduğu iz, keçdiyi şərəfli ömür yolu gələcək nəsillər üçün nümunə, yaşadığı dövrün inkişaf salnaməsidir. Onların xoşbəxtliyi, səadəti Vətənə xidmətdədir. Qədim Şumer dastanında belə insanlar barədə deyilir: “Onlar tarix yazmırlar ki, tarixdə qalsınlar. Onlar tarix yaradırlar ki, tarixi yaşatsınlar”. Naxçıvanın 1995-ci ildən ötən dövr ərzində yazılan və yaradılan tarixi də məhz belə işıqlı ideyalara söykənmişdir.
Deyirlər ki, tarixi şəxsiyyətlər uca zirvəli dağlar kimidir. İnsanlar o şəxsiyyətlərin nə qədər uca zirvədə olduqlarını o zaman anlayırlar ki, zaman şəxsiyyətlə insanlar arasındakı məsafəni uzaqlaşdırır. Məhz o anda hər kəs zirvə ilə ətək arasında nə qədər böyük fərqin olduğunu dərk edir. İllər keçdikdən sonra biz ümummilli lider Heydər Əliyevin doğma Naxçıvanımızı və özünün Naxçıvandakı ali dövlətçilik yolunu kimə və nə üçün etibar etdiyinin fərqinə indi varırıq.
Ötən dövrlərin zaman fərqində indi aydın görünür ki, yalnız ən ağır günlərdə VƏTƏNİ bəlalardan qurtaran dahi ŞƏXSİYYƏTİ ləyaqətlə müdafiə edən İNSAN muxtar respublikanın blokada şəraitində olmasına baxmayaraq, regionun kompleks inkişafına nail ola bilər; yalnız sədaqətli dövlət xadimi Azərbaycan üçün tarixin bütün dövrlərində strateji əhəmiyyət kəsb edən Naxçıvanda quruculuq ideyalarını gerçəkləşdirə bilər.
1990-1993-cü illərdə ulu öndər Heydər Əliyevlə birgə çalışaraq böyük dövlətçilik təcrübəsi qazanan, geniş dünyagörüşə malik olan və bacarıqlı dövlət xadimi kimi formalaşan Vasif Talıbovun 1995-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri seçilməsi ilə Naxçıvanın tarixində yeni bir səhifə açılmışdır. 1960-cı il yanvarın 14-də öz halal əməyi ilə yüksəlməyin nümunəsini yaradan zəhmətkeş ailədə dünyaya göz açan Vasif Talıbov Heydər Əliyev məktəbində püxtələşərək böyük dövlətçilik yolu keçmiş və qurucu rəhbər kimi formalaşmışdır.
Müdriklər deyirlər ki, həyatda xoşbəxt olmaq üçün xoşbəxtliyin mövcud olduğuna inanmaq lazımdır. Bir neçə il bundan əvvəl taleyin ümidinə buraxılmış yalqız adanı xatırladan Naxçıvan kimi çörəklə, sərt şaxtalı qışla imtahana çəkilən naxçıvanlılar da öz xoşbəxtliyini ulu öndər Heydər Əliyevdə və onun siyasətinin uğurlu davamında tapdı. Bu yola olan dərin inam və sədaqət, muxtar respublika əhalisinin dövlətimizlə sıx birliyi Şərqdə yeni bir Günəşin doğmasına – yeni Naxçıvanın yaradılmasına səbəb oldu.

Ardını oxu...

Ötən ilin yekunlarına həsr edilən iclaslarda bu bir daha təsdiqlənmişdir

Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyində ötən ilin yekunlarına həsr olunmuş kollegiya iclası keçirilmişdir. İclası giriş sözü ilə fövqəladə hallar naziri, general-mayor Şamı Abdullayev açaraq nazirliyin 2012-ci ildə gördüyü işlər barədə geniş məruzə etmişdir. Qeyd olunmuşdur ki, yola saldığımız 2012-ci il bir çox uğurları ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyi üçün də yaddaqalan olmuşdur. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev Naxçıvana səfəri zamanı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yeni inzibati binasının açılışında iştirak etmiş, Böhran Vəziyyətlərində İdarəetmə Mərkəzində yaradılan şəraitlə, böhran zalında quraşdırılmış cihaz və avadanlıqlarla, “112” zəng mərkəzi, mülki müdafiə kursunun sinfi ilə, alınan texnikalarla yaxından tanış olmuşdur.
Bildirilmişdir ki, hesabat dövründə nazirliyin ayrı-ayrı şöbələri qarşıya qoyulmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsində fəallıq göstərmişlər. Mülki müdafiə işinin təşkili şöbəsi tərəfindən 17 nazirlikdə, 7 mədəniyyət müəssisəsində, 12 sahibkarlıq subyektində, 4 səhiyyə ocağında, 82 təsərrüfat obyektində, 6 Mənzil-İstismar İdarəsində mülki müdafiə işinin təşkili vəziyyəti yoxlanılmış, aşkar olunan çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün müvafiq aktlar tərtib edilərək aidiyyəti təşkilatlara göndərilmişdir.
Aprel-may ayları ərzində Araz çayının subasma təhlükəsi olan yerlərində monitorinqlər keçirilərək sahilbərkitmə işlərinin aparılmasına nəzarət edilmiş, müvafiq dövlət orqanlarının iştirakı ilə Heydər Əliyev, Arpaçay, Uzunoba, Sirab, Bənəniyar, Nehrəm Su anbarlarının və hidrotexniki qurğuların vəziyyəti yoxlanılmışdır.

Ardını oxu...

Dünən “Naxçıvanqaz” İstehsalat Birliyində 2012-ci ilin yekunlarına dаir iclas kеçiril­mişdir. İclasda birliyin direktoru Səxavət Abbasov məruzə ilə çıxış edərək bildirmişdir ki, əhalinin fasiləsiz və təhlükəsiz təbii qazla təmin edilməsi, xətt təsərrüfatında baş verə biləcək hər hansı bir nasazlığın vaxtında aradan qaldırılması üçün “Naxçıvanqaz” İstehsalat Birliyi və onun tabeliyində olan şəhər və rayon Qaz İstismar idarələri tərəfindən kompleks tədbirlər həyata keçirilir. Muxtar respublikada, ümumilikdə, 81 min 456 istehlakçı təbii qazdan istifadə edir. Bunlardan 1004 əhali abonenti, 149 qeyri-əhali abonenti ötən il təbii qazla təmin olunmuşdur.
Qaz təsərrüfatında istismarda olan magistral, daşıyıcı və paylayıcı qaz kəmərləri, eləcə də onlar üzərindəki kranlara, siyirtmələrə və qaztənzimləyici şkaflara müntəzəm olaraq texniki baxış keçirilmiş, aşkar edilmiş nöqsanlar aradan qaldırılmışdır. Muxtar respublikada istismarda olan qazpaylayıcı stansiyalarda bütün qoruyucu klapanlar, kran və siyirtmələr yoxlanılmış, separatorlar təmizlənmiş, təzyiqtənzimləyicilərə texniki baxış keçirilmişdir. İstehlakçılara verilən təbii qazın təzyiqinə hər ay texnoloji rejim tətbiq edilmiş və müntəzəm olaraq ölçü qovşaqlarında nəzarət işi həyata keçirilmişdir. Qaz itkisi olan istiqamətlərin müəyyən edilməsi və onları doğuran səbəblərin aradan qaldırılması üçün təxirəsalınmaz işlər görülmüş, sızmaların aradan qaldırılması üçün təmir-bərpa işləri aparılmışdır.
Qeyd olunmuşdur ki, daşıyıcı qaz şəbəkəsinin mövcud 720 millimetrlik yeraltı qaz kəməri uzun müddət istismarda olduğu üçün fiziki cəhətdən tam aşınmış, korroziyaya uğramışdır. Qaz itkisini minimuma endirmək məqsədilə Naxçıvan-Sədərək istiqaməti üzrə 81,6 kilometrlik yüksəktəzyiqli yeraltı qaz kəmərinin inşası qrafikə uyğun aparılır. Naxçıvan-Şahbuz istiqaməti üzrə 27 kilometrlik ortatəzyiqli yeraltı qaz kəmərinin inşası isə başa çatdırılmışdır. Şahbuz, Culfa və Ordubad rayonlarında sel və daşqın zamanı zərər dəymiş müxtəlif diametrli qaz xətləri təmir olunmuş, yaşayış məntəqələrinə təbii qazın verilməsi qısa vaxtda təmin edilmişdir.

Ardını oxu...

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının 2013-cü il yanvarın 1-dən 30-dək müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılması və müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının ehtiyata buraxılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamına əsasən, ölkənin hər yerində olduğu kimi, muxtar respublikada da gənclərin hərbi xidmətə yolasalma mərasimlərinin keçirilməsinə başlanılıb.
Bu qəbildən olan ilk tədbir dünən Naxçıvan Muxtar Respublikası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətində keçirilib. Əvvəlcə Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni oxunub.
Əsgər valideynlərinin, ictimaiyyətin nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən tədbiri giriş sözü ilə xidmətin rəisi, polkovnik Səxavət Salmanov açaraq deyib ki, bu gün Azərbaycanda ordu quruculuğuna və Silahlı Qüvvələrin maddi-texniki bazasının daha da möhkəmləndirilməsinə, əsgər və zabitlərin intellektual səviyyəsinin, hərbi biliklərinin, eləcə də peşəkarlığının yüksəldilməsinə ciddi diqqət yetirilir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin müdrik siyasəti və müstəsna xidmətləri nəticəsində formalaşan və inkişaf yoluna qədəm qoyan Azərbaycan Silahlı Qüvvələri bu gün Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında öz şərəfli missiyasını uğurla davam etdirir.

Ardını oxu...

Hesabat dövrü ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidməti Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyini və milli maraqlarını qoruyub. Xidmət miqrasiya proseslərinin tənzimlənməsi, qanunsuz miqrasiyanın qarşısının alınması, miqrantların öz hüquqlarını həyata keçirmələri üçün şəraitin yaradılması məqsədilə bu sahədə Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyinin tələblərindən irəli gələn vəzifələri icra edib, illik fəaliyyətində səmərəli və məqsədyönlü fəaliyyət istiqamətini əsas götürüb.

Bu fikirlər dünən Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətində 2012-ci ilin yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan kollegiya iclasında səsləndirilib.
İclasda xidmətin rəisi, baş miqrasiya xidməti müşaviri Fazil Ələkbərov məruzə edərək bildirib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin diqqət və qayğısı ilə bütün sahələrdə əldə olunan yüksək nailiyyətlər, yeni iş yerlərinin açılması, infrastrukturun yeniləşdirilməsi, tikinti-quruculuq, abadlıq işlərinin geniş vüsət alması əcnəbilərin muxtar respublikaya marağını artırıb, miqrasiya proseslərini intensivləşdirib. Miqrasiya proseslərinin idarə edilməsi sahəsində nəzarətin gücləndirilməsi, qanunsuz miqrasiyanın qarşısının alınması, miqrasiya proseslərinin təhlili, tənzimlənməsi və bu sahədə ciddi nəzarət mexanizminin yaradılması istiqamətində muxtar respublika Dövlət Miqrasiya Xidmətinin qarşısında mühüm tapşırıqlar qoyulub.

Ardını oxu...

1918-1920-ci illər Naxçıvan tarixindən bəhs edərkən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə yanaşı, Cənub-Qərbi Qafqaz (Qars Cümhuriyyəti) və Araz-Türk cümhuriyyətlərinin də tarixinin araşdırılması vacib məqamlardandır. Qısa bir zaman kəsiyində mövcud olmuş Cənubi Qafqazın altıncı cümhuriyyəti – Cənub-Qərbi Qafqaz Türk Respublikası bugünkü Türkiyə Cümhuriyyətinin şərq rayonları olan Qars, Ərdəhan kimi tarixi türk torpaqlarında türklüyün yaşadılmasında mühüm rol oynamışdısa, bu vəzifəni Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvanda beşinci cümhuriyyət – Araz-Türk Respublikası yerinə yetirmişdir.

Osmanlı imperiyası 1877-1878-ci illər müharibəsi nəticəsində itirdiyi Qars, Ərdəhan, Batumi kimi vilayətləri 1918-ci ildə yenidən geriyə qaytara bildi. Osmanlılar həmçinin Rusiyanın ağır vəziyyətindən istifadə edərək Naxçıvan üzərində də nəzarəti ələ aldılar. Bölgədə türk idarəçiliyinin qurulması azğınlaşmış erməni quldur dəstələri tərəfindən törədilən qırğınlara müvəqqəti son qoydu.

Ardını oxu...

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2005-ci il 30 dekabr tarixli Fərmanına əsasən, Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi yaradılmışdır.
Yarandığı gündən nazirlik öz işini müasir dövrün tələblərinə uyğun qurmağa çalışmışdır. Ötən dövrdə nazirliyin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi, kadr hazırlığının artırılması, məlumat mübadiləsinin aparılması və digər sahələrdə məqsədyönlü işlər görülmüş, fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun sahələr üzrə normativ-hüquqi aktlar, yerli icra hakimiyyəti orqanları ilə qarşılıqlı fəaliyyət planları, təlimlərin, məşqlərin keçirilməsi üzrə təlimatlar, xidmətlərin əsasnamələri işlənib hazırlanmışdır.
Bu gün nazirliyin fəaliyyətində əsas istiqamətlərdən biri ixtisaslı kadrların hazırlanmasıdır. Son illər fövqəladə halların xəbərdar edilməsi, onların qarşısının alınması və nəticələrinin aradan qaldırılmasının mühüm istiqamətləri üzrə fəaliyyət göstərən sahələr üzrə xüsusi ixtisaslı ali təhsilli kadrların hazırlanması, əməkdaşların ixtisaslarının artırılması sahəsində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilmişdir. 2006-2012-ci illər ərzində 105 nəfər Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyasına, Ukrayna Respublikasının Xarkov şəhərindəki və Belarus Respublikasının Minsk şəhərindəki akademiyalara, Bakı Yanğın Texniki Kollecinə təhsil almağa göndərilmişdir. Onlardan 66 nəfər təhsillərini başa vuraraq bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyində və nazirliyin müvafiq qurumlarında öz xidmətlərini davam etdirirlər.

Ardını oxu...

Bu mövzuda tədbir keçirilib

Yeni Azərbaycan Partiyası Şərur rayon təşkilatında Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Gününə həsr edilmiş “Milli birlik – soydaşlarımızın həmrəyliyi” mövzusunda tədbir keçirilmişdir. Tədbirdə təşkilatın sədri, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatı Əmir Babayev çıxış edərək bildirmişdir ki, dünya azərbaycanlılarının müstəqil dövlətimiz və vahid məqsəd ətrafında birləşdirilməsi ideyası XX əsrin sonlarına doğru Azərbaycan tarixinin və dövlətçiliyinin şərəfli səhifələrini yaradan ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Dahi şəxsiyyət hələ Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri işləyərkən bu məsələnin vacibliyini nəzərə alaraq Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Gününün qeyd olunması barədə təşəbbüs irəli sürmüş, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi 1991-ci il 16 dekabr tarixli sessiyasında dekabrın 31-nin Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü kimi qeyd olunması barədə qərar qəbul etmişdir. Həmin tarixi qərara imza atan ümummilli lider Heydər Əliyevin bu missiyası bütünlüklə milli diasporun formalaşmasına zəmin yaratmışdır. Müstəqillik illərində dünya azərbaycanlılarının xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərinə hörmət, Azərbaycan xalqına mənsubluq, Vətənə bağlılıq, Azərbaycançılıq duyğularına əsaslanan həmrəylik ideyası ulu öndər Heydər Əliyevin sayəsində ictimai təşəbbüslərdən əməli işə, çoxşaxəli fəaliyyət planına və dövlət siyasətinin mühüm istiqamətlərindən birinə çevrilmişdir. Azərbaycanlıların yaşadıqları ölkə­lərdə təşkilatlanması, birlik və mütəşəkkilliyinin gücləndirilməsi, tarixi Vətənlə əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində davamlı və məqsədyönlü tədbirlər görülmüşdür. Nəticədə, xaricdəki həmvətənlərimiz arasında Azərbaycançılıq ideyaları, milli-mənəvi dəyərlərimiz getdikcə daha dərin kök salmış, onlar məskunlaşdıqları ölkələrin ictimai-siyasi, mədəni və işgüzar həyatında mühüm mövqelərə sahib olmaqla yanaşı, həm də Azərbaycanın dünyaya təqdim olunmasına, maddi və mənəvi irsimizin təbliğinə, ölkəmiz əleyhinə yönəlmiş ideoloji təxribatların qarşısının alınmasına öz töhfələrini verməyə başlamışlar.

Ardını oxu...

Ordunun inkişafı döyüş qabiliyyətinin artırılması, onun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, müasir texnika və silahlarla təminatla yanaşı, xalq-ordu birliyinin də güclü olmasından asılıdır. Xalq-ordu birliyinin gücləndirilməsinə daim diqqətlə yanaşan ümummilli lideri­miz Heydər Əliyev demişdir: “Xalq, dövlət orduya ümid edir, orduya güvənir. Ordu isə xalqın, dövlətin dəstəyinə güvənir. Dövlət xalqındır, xalq üçündür, millət üçündür. Ordu xalqındır və ordu xalq üçündür, millət üçündür. Güman edirəm ki, bu anlayışlar heç vaxt unudulmayacaqdır”.
Əsası ulu öndərimiz tərəfindən qoyulan xalq-ordu birliyi ənənəsi bu gün ölkəmizdə, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında uğurla davam etdirilir. Xidməti vəzifələrini layiqincə yerinə yetirmələri üçün dövlətimiz tərəfindən hər cür şərait yaradılan hərbçilərimiz eyni zamanda xalqın diqqət və qayğısı əhatəsindədirlər.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri xalqla ordunun birliyinin ölkənin möhkəmlənməsində önəmli şərtlərdən biri olduğunu önə çəkərək demişdir: “Ordumuz günü-gündən güclənir, inkişaf edir, ölkəmizdə sabitlik, əmin-amanlıq möhkəmlənir. Bütün bunlar imkan verir ki, biz də muxtar respublika iqtisadiyyatını gücləndirək, ordu quruculuğuna diqqəti artıraq və torpaqlarımızın qorunmasında fəal iştirak edək. Bunun üçün isə hər bir vətəndaş özünə, öz vicdanına hesabat verməlidir: Mən ordu üçün nə etmişəm? Əgər hər bir vətəndaşımız orduda xidmət edən əsgəri düşünürsə, orduda xidmət edən əsgərlərimiz isə vətəndaşlarımızı düşünürsə, bu, əsl həmrəylikdir”.

Ardını oxu...

Muxtar respublikamız 2012-ci ili uğurla başa vurur

XXI əsrin on ikinci ili ilə vidalaşmaq ərəfəsindəyik. 366 günlük daha bir zaman kəsiyi də tarixə qovuşmaqdadır. Qovuşmaqla da bizdən ayrılır. Tarix üçün çox da böyük müddət olmayan bir ilin necə gəlib keçdiyinin fərqinə vara bilməsək də, diyarımızın salnaməsinə həkk olunan saysız-hesabsız unudulmaz məqamlar, genişmiqyaslı quruculuq ərməğanları, unuda bilməyəcəyimiz xoş xatirələr bizimlə qalır.
İki gündən sonra yurdumuza qədəm qoyacaq 2013-cü ildə 2012-ci ili necə xatırlayacağıq? Geriyə dönüb bu ilə baxanda qəlbimizdə hansı hisslər baş qaldıracaq? Təbii ki, hamı bu suala eyni cavabı verə bilməz. Çünki vidalaşdığımız il hər birimizin həyatına ayrı-ayrı izlər salıb, həyatımızı daha firavan edib. Bu izlər yaşadıqca 2012-ci il də ömür kitablarımızda yaşayacaq, tariximizdə yaşayacaq, tariximizi yaşadacaq. Bizdən sonrakı nəsillər də tariximizin bu səhifəsini ən qiymətli salnamə kimi dəyərləndirəcəklər. Söhbətimin əvvəlinə qayıdaraq düşünürəm ki, sözün həqiqi mənasında, 366 günün necə başa çatdığını bilmədik.

Ardını oxu...

Naxçıvan Tibb Kollecində 31 Dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyik Gününə həsr olunmuş “Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyinin banisi” mövzusunda tədbir keçirilmişdir. Tədbiri giriş sözü ilə açan kollecin direktoru, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatı İlhamə Mustafayeva mövzu ilə bağlı çıxış edərək ulu öndər Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasətinin bəhrəsi olan 31 Dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Gününün təsis olunmasından və dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlıların bir araya gəlməsində dahi şəxsiyyətin həyata keçirdiyi tədbirlərdən danışmışdır. Kollecin direktoru ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin dünyanın müxtəlif ölkələrində məskunlaşmış azərbaycanlılarla əlaqələr yaratmasından, Azərbaycan diasporunun formalaşması istiqamətindəki fəaliyyətindən söz açaraq dünya azərbaycanlılarının qurultaylarının keçirilməsinin böyük əhəmiyyətindən bəhs etmişdir. Bildirilmişdir ki, “Dünyada yaşayan azərbaycanlıların bir Vətəni var – o da Azərbaycandır! Dünyada yaşayan azərbaycanlıların arxasında Azərbaycan dövləti dayanır”, – deyən ölkə başçısı cənab İlham Əliyev ulu öndərin bu istiqamətdə başladığı işi uğurla davam etdirir.
Tədbirdə kollecin müəllimlərindən Mehri Seyidbəyli, Tutu Fərəc­ova, Leyla Vəliyeva və başqaları cıxış edərək bildirmişlər ki, ölkə başçısının respublikamıza rəhbərliyi dövründə Azərbaycanın irəliyə doğru atdığı hər bir addım, qazandığı uğur dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımızı daha da ruhlandırır, onların müstəqil dövlətimizə inamını artırır, Azərbaycan Respublikasının milli maraqları ətrafında daha sıx birləşmələri üçün zəmin yaradır.
Sonda tələbələrin ifasında ədəbi-bədii kompozisiya göstərilmişdir.


 Dilrubə NOVRUZOVA

Ulu öndər Heydər ƏLİYEV: Bizim hamımızın bir Vətəni var – bu, Azərbaycandır. Hamımız bu torpaqda yaşayırıq – bu, Azərbaycan torpağıdır. Azərbaycan torpağının hər guşəsi hər birimiz üçün müqəddəs yerdir. Azərbaycan bütün dünya azərbaycanlılarının tarixi Vətəni, doğma ata-baba ocağıdır. Dünyanın hansı ölkəsində, hansı yerində yaşamasından asılı olmayaraq, hər bir azərbaycanlı hiss etməlidir ki, onun Azərbaycan kimi Vətəni vardır.

Milli birlik və həmrəylik ideyası sivil insan cəmiyyəti formalaşandan mövcud olmuş, mürəkkəb təkamül mərhələlərindən keçərək təkmilləşmiş, hər bir xalqın vahid məqsədlər ətrafında birləşməsində mühüm rol oynamışdır. Dövlət müstəqilliyinin qorunub saxlanılmasının ən vacib şərtlərindən biri məhz xalqın milli birliyə və həmrəyliyə malik olmasıdır.
Ümumxalq mənafelərimizin həyata keçirilməsi, soydaşlarımızın Azərbaycançılıq ideyası ətrafında birləşməsi prosesinin əsası 21 il əvvəl, Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdiyi bir dövrdə ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuşdur.
Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində Naxçıvandan başlanan Heydər Əliyev xilaskarlıq missiyasının əsas qayəsini xalqımızın vahid ideologiya ətrafında birləşməsi təşkil edirdi. 1991-ci il dekabrın 16-da ümummilli liderimizin rəhbərliyi ilə keçirilən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi­nin sessiyasında “31 Dekabr Dünya Azərbaycan türklərinin Həmrəylik və Birlik Günü haqqında” Qərar qəbul olunmuşdur. Həmin sessiyadakı çıxışında ümummilli liderimiz qərarın tarixi-siyasi əhəmiyyətini qeyd edərək demişdir: “Dünya Azərbaycan türklərinin Milli Həmrəylik və Birlik Günü haqqında məsələnin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sessiyasında müzakirə olunması, böyük siyasi əhəmiyyətli qərar qəbul edilməsi Azərbaycan türklərinin uzun illər ayrılıqdan sonra birləşməsi yolunda ilk addımdır. Biz böyük qürur hissi ilə qeyd edə bilərik ki, bu məhz Naxçıvanda, qədim türk diyarında irəli sürülmüşdür”. Qərara əsasən, 1991-ci ilin son günü – 31 dekabrda həmrəylik bayramı ilk dəfə muxtar respublikada kütləvi tədbirlərlə qeyd edilmişdir. Dünya azərbaycanlılarının birlik və həmrəyliyi istiqamətində atılmış ilk addım olan bu bayram sonrakı dövrlərdə bu sahədə həyata keçirilən tədbirlərin daha da kütləvi xarakter almasında, xalqımızın vahid ideologiya ətrafında birləşməsində mühüm rol oynamışdır.

Ardını oxu...

31 Dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni il bayramı ərəfəsində hərbi hissələrə sovqat aparılması artıq ənənə halını almışdır. Hər il müxtəlif dövlət qurumları, müəssisə və təşkilatlar, ayrı-ayrı sahibkarlıq subyektləri hərbi hissələrə baş çəkir, əsgərlərə sovqatlar aparırlar.
Dünən Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin, Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları nazirliklərinin, Dövlət Gömrük Komitəsinin, Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsinin, Mərkəzi Seçki Komissiyasının, Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə İdarəsinin, Naxçıvan Şəhər Prokurorluğunun, “Cahan Holdinq”, “Dizayn Holdinq” Kommersiya Şirkətlər ittifaqlarının, “Babək Şərab-2 Yeddilər Aqrar Sənaye Kompleksi”, “Naxçıvan Kredit” Bank Olmayan Kredit Təşkilatı, “Karton Tara” Məhdud Məsuliyyətli cəmiyyətlərinin, Ordubad, Kəngərli, Şahbuz rayonlarının İcra hakimiyyətlərinin kollektivləri Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Naxçıvanda yerləşən hərbi hissələrində olmuş, əsgərlərə bayram sovqatları aparmışlar.

Ardını oxu...

Yaponiyanın Tokio şəhərində fəaliyyət göstərən Nikkey Biznes Nəşriyyatı tərəfindən dərc olunan “Nikkey” jurnalı dünyanın 50-dən çox ölkəsində yayılır. Yaponiyanın iqtisadi dairələrində geniş tanınan jurnal yapon və ingilis dillərində nəşr edilir. 1969-cu ildən dərc edilən “Nikkey” jurnalı həftədə bir dəfə işıq üzü görür. “Nikkey” jurnalının növbəti nömrəsində “Duzdağ” Fizioterapiya Mərkəzi haqqında məqalə dərc olunmuşdur. Qeyd edək ki, jurnalın əvvəlki saylarında da Naxçıvanla bağlı məqalələr verilmişdir. Tanıtım xarakteri daşıyan bu məqalədə fotoşəkillər də yerləşdirilmişdir. “Azərbaycanın Naxçıvan bölgəsindəki “Duzdağ” Otel Kompleksi” adlı həmin məqaləni oxuculara təqdim edirik.

Ardını oxu...

Azərbaycançılıq dövlət sərhədləri və ya milli sərhədlər daxilində yaşayıb-yaşamamasından asılı olmayaraq, hər bir azərbaycanlını vahid milli məqsədlər uğrunda birləşdirə biləcək yeganə ümummilli ideyadır. Azərbaycançılıq milli-mədəni düşüncə sistemindən ümummilli ideyaya, ümummilli ideyadan isə dövlətçilik fəlsəfəsinə qədər olan böyük bir təkamül yolu keçmiş ümummilli dövlətçilik ideologiyasıdır. Milli ideologiya isə, hər şeydən əvvəl, vətəndaş həmrəyliyini, ümummilli həmrəyliyi və ictimai ahəngdarlığı təmin etməlidir. Bu mənada Azərbaycançılıq ideologiyası bu gün sosial, siyasi, əqidə mənsubiyyətindən asılı olmaya­raq, hər bir azərbaycanlını ümummilli məqsədlərə xidmət yolunda birləşdirir.
Azərbaycançılıq milli məfkurə – fikir sistemi kimi Azərbaycan adlı coğrafi məkanda yaşayan insanlar tərəfindən əsrlər boyu formalaşdırılmışdır. Bu mənada Azərbaycançılıq öz inkişaf tarixində 3 əsas mərhələdən keçmişdir.
Birinci mərhələdə Azərbaycançılıq milli-mədəni düşüncə sistemi kimi formalaşmış, özünü, əsasən, xalqımızın mədəni-kulturoloji sisteminin tərkib hissəsi kimi büruzə vermişdir. Milli-mədəni düşüncə sistemi kimi Azərbaycançılıq XIX əsrdə yaşayıb-yaradan milli məfkurəli ziyalıların, xüsusilə Məhəmmədağa Şahtaxtlı, Cəlil Məmmədquluzadə kimi publisist və yazıçıların əsərlərində öz əksini tapmışdır.

Ardını oxu...

“XXI əsrin astanasında dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyinə daha böyük ehtiyac vardır”. Ümummilli lider Heydər Əliyevin bu müdrik fikri dekabrın 26-da Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsi Yeni Azərbaycan Partiyası müəssisədənkənar ərazi ilk partiya təşkilatının keçirdiyi “Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi: ideyadan gerçəkliyə” adlı konfransda səsləndirilib. Konfransı giriş sözü ilə açan AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik İsmayıl Hacıyev 31 Dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Gününün tarixindən və Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin dünya azərbaycanlılarının vahid milli ideologiya ətrafında birləşdirilməsi istiqamətindəki xidmətlərindən danışıb. Qeyd olunub ki, Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Gününün əsas məzmununu xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərinə hörmət, Azərbaycan xalqına mənsubluq, Vətənə bağlılıq, Azərbaycançılıq duyğuları və ideyaları təşkil edir.
Konfransda AMEA Naxçıvan Bölməsinin Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Zeynəb Quliyeva “Heydər Əliyev və dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi ideyası”, həmin institutun əməkdaşı Elnur Kəlbizadə “Azərbaycançılıq milli məfkurə kimi” mövzularında məruzə ediblər. Çıxışlarda qeyd olunub ki, Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Gününün təsis edilməsi və dünya azərbaycanlılarının vahid ümummilli ideologiya – Azərbaycançılıq ideologiyası ətrafında sıx birləşdirilməsi Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Vurğulanıb ki, 1993-cü ildə Azərbaycanın parçalanmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qaldığı ağır bir dövrdə ölkəmizdə yenidən siyasi hakimiyyətə qayıdan böyük dövlət xadimi Heydər Əliyev ölkəni parçalanmaq, məhv olmaq təhlükəsindən qurtarmış, Azərbaycançılığı nəinki Azərbaycan dövlətinin dövlətçilik konsepsiyasına, hətta bütün dünyada yaşayan azərbaycanlıların ümummilli ideologiyası səviyyəsinə yüksəldə bilmişdir.
Konfransda çıxış edən AMEA Naxçıvan Bölməsinin Bioresurslar İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü Tariyel Talıbov bu gün də xalqımızın – dünya azərbaycanlılarının ümummilli ideallar ətrafında, Azərbaycan dövləti ətrafında sıx birləşməsinin vacibliyini vurğulayıb.
Konfransa AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik İsmayıl Hacıyev yekun vurub.

 

Xəbərlər şöbəsi

Məşhur alman filosoflarından birinin belə bir fikri var: “Dahilik dahiyanə bir iş görməyi, həlli qeyri-mümkün görünən vəzifənin öhdəsindən gəlməyi bacarmaqdır”. Elə şəxsiyyətlər, dövlət xadimləri olmuşdur ki, onlar öz ölkəsinin, öz millətinin taleyində müstəsna xidmətlər göstərmişlər. Dərin zəkası, əməli fəaliyyəti ilə Azərbaycanımızın müstəqilliyinə əbədi möhür vuran ulu öndər Heydər Əliyev böyük tarixi missiyası ilə öz doğma yurdunu qəlbən sevən hər bir azərbaycanlının qəlbində əbədi və sönməz Günəşə çevrilmişdir.
Dünyada fenomen şəxsiyyət kimi tanınan görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev zəkasının qüdrəti ilə bir insan ömrünə sığmayan işlər görmüş və ölkəmizin müstəqilliyini hər cür təhlükədən, bəladan xilas etmişdir. Fırtınalar qoynunda qalmış Azərbaycan adlı dövlət gəmisini hadisələrin girdabından qurtarmaqla dahi rəhbər dünya azərbaycanlılarının qəlbində əbədiləşmişdir.
Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycanda xüsusilə elm, təhsil və mədəniyyət adamlarının əməyi­nin qiymətləndirilməsinə hər zaman diqqət göstərmişdir. Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövründə xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyev Azərbaycanın mədəniyyətini, tarixini, dilini, coğrafiyasını tədqiq edən alimlər ordusunun formalaşmasına nail olmuşdur. Bununla xalqımıza məxsus milli dəyərlərimiz, adət-ənənələrimiz keçmiş Sovetlər İttifaqında obyektiv şəkildə, olduğu kimi tanıdılmağa başlanmışdır. Bu həm də Azərbaycanın gələcək müstəqilliyinə hesablanmış müdrik bir addım idi.

Ardını oxu...

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyada muxtar respublikanın prokurorluq orqanlarında işləmək istəyən namizədlərin test imtahanı keçirilib. TQDK-nın Naxçıvan Muxtar Respublikası Regional Bölməsi ilə birgə təşkil edilən üç mərhələdən ibarət test imtahanında 9 vakant yer uğrunda 36 namizəd biliyini sınayıb. Namizədlər 100 suala cavab veriblər. Sualların 80-i qanunvericilik, 20-si isə məntiqi təfəkkür barədə olub.  Xatırladaq ki, muxtar respublika prokurorluq orqanlarına işə qəbulla bağlı test imtahanları 2003-cü ildən başlayaraq keçirilir. Test imtahanlarının keçirilməsində məqsəd sözügedən orqanlarda işə qəbulun şəffaf şəkildə həyata keçirilməsidir.

Tarix təsdiq edir ki, insan cəmiyyəti şəxsiyyətlərin zəkası və dühası sayəsində inkişaf edir, müasir sivil formaya gəlib çatır. Xalqların və dövlətlərin tarixinin ən mühüm mərhələləri şəxsiyyətlərin fəaliyyətinin nəticələri kimi meydana çıxır. Dahi insanların ideyaları və həmin ideyaların həyata ke­çirilməsi tarix adlandırdığımız sistemli hadisələr xronologiyasını yaradır. Belə dahi insanlardan biri də xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevdir.
Bu dünyada hər bir insan qismətinə yazılmış bir ömür, bir tale yaşayır. Kimi çox, kimi az. Hər bir insan yaşadığı ömür payında bütün imkanlardan istifadə edərək daha çox iş görməyə, yaxşı yaşamağa çalışır. Bu, adi ömür yaşayanlara aiddir. Elələri də var ki, bu dünyaya Vətəni, xalqı üçün yaşamağa gəlir – ulu öndərimiz Heydər Əliyev kimi.
Xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyev bütün ömrünü Azərbaycanın nicatına həsr etmiş, xalqımızı müstəqilliyə qovuşduraraq onun qəlbində özünə möhtəşəm bir abidə ucaltmışdır. Ona görə də ulu öndərimizin respublikamıza rəhbər seçildiyi gün – 1969-cu ilin 14 iyulu Azərbaycanın müstəqillik tarixinin, xalqımızın işıqlı gələcəyinin başlanğıcı kimi qiymətləndirilir.

Ardını oxu...

2012-ci ildə Avropa Şurasının Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresində Azərbaycan nümayəndə heyəti vaxtaşırı qurumun sessiyalarında və müxtəlif komitələrin iclaslarında təmsil olunaraq təşkilatın işində fəal iştirak etmişdir. Hesabat dövründə qurumdakı nümayəndə heyəti 2 dəfə plenar sessiyanın, 16 dəfə komitələrin və 1 dəfə konqresin rəhbər orqanı olan, Nizamnamə Forumu adlanan qurumun toplantısında iştirak etmişdir.
Bu il konqresin fəaliyyət planına salınmış ölkəmizlə bağlı monitorinq və onunla əlaqədar işlər qurumdakı nümayəndə heyəti üçün əsas fəaliyyət istiqaməti olmuş, hazırlanan sənədlərin ölkəmizin maraqlarına cavab verməsi məqsədilə bir sıra işlər aparılmışdır.
2012-ci ilin 20-22 mart tarixlərində Strasburqda Avropa Şurasının Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinin 22-ci Plenar Sessiyasının işində nümayəndə heyəti tam tərkibdə iştirak etmişdir. Sessiyada “Avropada regional idarəetmə: səmərəlilik, transparentlik və nəzarət”, “Avropada regionlaşmanın mövcud vəziyyəti”, “Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığın inkişafı”, Moldova, Portuqaliya, Bosniya və Herseqovinada aparılmış monitorinqin nəticələri və bir sıra digər məsələlər müzakirə olunmuşdur.
2012-ci il aprel ayının 2-5-də nümayəndə heyəti ölkəmizin monitorinqi ilə bağlı Azərbaycanda səfərdə olan Avropa Şurasının Monitorinq Missiyası ilə görüşlər keçirmiş, missiyanı maraqlandıran sualları cavablandırmış, yerli və regional orqanların maraqlarının gələcək sənədlərdə əks etdirilməsi üçün fəaliyyət göstərmişdir.
2012-ci il iyul ayının 6-da nümayəndə heyətinin rəhbəri konqresin Monitorinq Komitəsinin Fransanın Vannes şəhərində keçiri­lən iclasında iştirak etmişdir. İclasda müzakirə olunan məsələlər arasına yuxarıda sözügedən monitorinqlə bağlı hesabat layihəsinin ilkin müzakirəsi məsələsi də salınmışdır. Müzakirələrdə sənədlə bağlı Azərbaycan Respublikasının mövqeyi bir daha çatdırılmış, layihə ilə bağlı iradlar bildirilmişdir. Nəticədə, layihə yenidən işlənilməsi və Azərbaycan tərəfinin mövqeyinin əks olunması üçün geri qaytarılmış, sənədin rəsmi dərc edilməməsinə qərar verilmişdir.

Ardını oxu...

Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) muxtar respublikada bu qurumun fəaliyyəti üçün yaradılmış şəraitdən istifadə edərək vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinə yönəlmiş tədbirləri 2012-ci ildə də davam etdirmişdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 29 dekabr 2011-ci il tarixli sessiyasında “Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) haqqında” Qanuna edilən dəyişikliklərə əsasən, “İşgəncə və digər qəddar, qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftar və ya cəza əleyhinə Konvensiya”nın Fakültativ Protokolunda nəzərdə tutulmuş preventiv mexanizm funksiyalarının, həmçinin “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərindən irəli gələn vəzifələrin yerinə yetirilməsinə nəzarət Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinə tapşırılmış, bununla da, bu qurumun fəaliyyət sahəsi daha da genişlənmişdir.
Qanuna edilən dəyişikliklər Müvəkkilin məsuliyyətini daha da artırmış, təsisatın fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinə, insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin daha səmərəli təşkilinə xidmət etmişdir.
Müvəkkilin 2012-ci il üçün məruzəsi daxil olan müraciətlərə baxılmasının nəticələri, preventiv mexanizm funksiyasının icrası, əhalinin müxtəlif kateqoriyaları arasında hüquqi maarifləndirmə işinin təşkili, ictimaiyyətlə əlaqələr, beynəlxalq qurumların Azərbaycan üzrə ofisləri ilə əməkdaşlıqla bağlı görülən işlərin ümumiləşdirilmiş təhlili əsasında tərtib edilmişdir.
2012-ci ildə həyata keçirilmiş tədbirlər aşağıdakılardan ibarət olmuşdur:

Ardını oxu...

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev Azərbaycanın tarixinə qurucu, xilaskar lider kimi daxil olmuşdur. Günəş şəfəqlərini necə aləmə saçırsa, ulu öndər Heydər Əliyev də Günəştək öz ağlını, zəkasını, bütün güc və bacarığını Azərbaycan xalqından və Azərbaycan dövlətindən əsirgəməmişdir.
Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətçiliyinə və Azərbaycançılığa xidmət etmiş, Azərbaycanı milli müstəqilliyə qovuşdurmuşdur. Ulu öndərimizin dərin zəkası, güclü iradəsi, siyasi təcrübəsi sayəsində Azərbaycan yaşadı, irəlilədi, inkişaf etdi, işıqlı sabahlara doğru addımladı. O, elə bir şah əsər yaradıb ki, bu əsərin hər vərəqi gələcək nəsillər üçün elmi axtarış mövzusu olacaq. Onun şah əsəri müstəqil Azərbaycandır.
Müstəqil Azərbaycan Respublikasının qurucusu, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin ölkəmizə rəhbərlik etdiyi dövr xalqımızın çoxəsrlik tarixində müstəsna əhəmiyyəti olan milli dirçəliş mərhələsidir. Ulu öndərimiz 1993-cü ilin 15 iyununda Milli Məclisin tarixi iclasında demişdir: “Azərbaycan Respublikasının bugünkü ağır, mürəkkəb vəziyyətini tam məsuliyyətlə dərk edərək bütün fəaliyyətimi respublikanın bu vəziyyətdən çıxarılması işinə yönəldəcəyəm. Bu sahədə mən nə lazımsa, edəcəyəm və heç kəsin şübhəsi olmasın ki, mən ömrümün bundan sonra qalan hissəsini harada olursa-olsun, yalnız və yalnız Azərbaycan Respublikasının müstəqil dövlət kimi inkişaf etməsinə həsr edəcəyəm. Bununla əlaqədar olaraq bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikası bundan sonra heç vaxt müstəqilliyini itirməyəcək, yenidən heç bir dövlətin tərkibinə daxil olmayacaq və heç bir dövlətin əsarəti altına düşməyəcək”.

Ardını oxu...

Tariximizin yeni və ən yeni dövrlərini oxuduqca, müəllimlərimizin bu dövrü təhlil edən dərslərini dinlədikcə məlum olur ki, ötən əsrin ikinci yarısı Azərbaycanın inkişafı baxımından olduqca mühüm bir dövrdür. Bu dövr ölkəmizin hərtərəfli inkişafı ilə səciyyələnir. Əlbəttə ki, bu inkişafın təməlində xalqımıza məxsus olan və onun, sözün əsl mənasında, milli kimliyini ifadə edən özünəməxsus atributlarının və mədəniyyətinin tərəqqisi durur.
İnsanın milli mənsubluğunu bildirən amillər sırasında dil birincidir. Yəni bəşəriyyət danışdığı dillə millət­lərə və dövlətlərə bölünmüşdür. Ana dilimiz Azərbaycan dili türk dillərinə mənsub olan və tarixi minilliklərlə ölçülən qədim dillərdən biridir. Zaman-zaman ana dilimizə qarşı təzyiqlər olmuş, onun işləklik dairəsinin məhdudluğuna çalışılmışdır. Yaxın keçmişimiz olan Sovet İttifaqı dövründə də bu siyasət həyata keçirilmişdir. Lakin müasir tariximizə adını qızıl hərflərlə öz əməlləri, uzaqgörən ideyaları və müdrik rəhbərliyi ilə yazdıran xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev qətiyyətlə bu mənfur siyasətin ölkəmizdə həyata keçirilməsinin qarşısını almışdır. Bu, ana dilimizin o zamankı Azərbaycan SSR Konstitusiyasında dövlət dili kimi təsbit olunması ilə nəticələnmişdir. Məhz bu uğurlu nəticənin əldə olunması ulu öndərin Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövründə həyata keçirdiyi siyasətlə bağlıdır. Həmin dövrdə dahi rəhbər mərkəzin təzyiqlərinə məhəl qoymadan cəsarətlə ana dilinin müdafiəsinə qalxmış, rəsmi dövlət tədbirlərində Azərbaycan dilində çıxış etmişdir. Ulu öndərin ölkə rəhbəri kimi ilk belə çıxışı Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövrünün ilk illərində indiki Bakı Dövlət Universitetinin yubiley tədbirində olmuşdur. Bundan sonra məktəblərdə “Azərbaycan dili” fənninin tədrisi saatı artırılmış, məktəblilər üçün dilimizin özünəməxsus xüsusiyyətlərini geniş şəkildə əhatə edən dərsliklər çap olunmağa başlanmışdır. Bununla yanaşı, bütün dövlət idarələrində sənədləşmələr Azərbaycan dilində aparılmışdır. Bütün bunlar dilçi alimləri Azərbaycan dilinin fonetik, leksik, qrammatik quruluşu ilə bərabər, dilimizin digər sahələrinin də tədqiqinə və bu araşdırmaların doğma ana dilində əks olunmasına ruhlandırmışdır. Beləliklə, Azərbaycan dili və onun sahələri digər türk dilləri ilə müqayisəli şəkildə tədqiq olunmağa başlanmışdır.

Ardını oxu...

Şəxsiyyətlər həm də tarix yaratmaqları ilə dahiləşirlər. Xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyev müasir Azərbaycan tarixini yaradan dahi rəhbərdir. Bəşər tarixinə nəzər salsaq, görərik ki, cəmiyyətin inkişafında, bütün sivilizasiyaların meydana gəlməsində şəxsiyyətlər böyük rol oynayırlar. Bu şəxsiyyətlərin ideyaları ümummilli mənafeyə xidmət edir və bu, onların həyat amalına çevrilir. Ulu Tanrının xalqımıza bəxş etdiyi görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev bu keyfiyyətləri özündə ən ali şəkildə ehtiva edən fenomenal şəxsiyyətdir. Ulu öndər xalqımızın azadlıq və müstəqil dövlət qurmaq arzusunu məcrasına yönəltməklə Azərbaycanı müstəqil dövlət kimi tanıtmışdır.
Dahi rəhbər tarixin gedişatına hökm edərək daim xalqının rifahını düşünmüş, onun dünya xalqları içərisində zəngin mədəniyyəti, qədim tarixi ilə tanınmasına çalışmış və böyük uzaqgörənliklə bu ali missiyanın reallaşmasına nail olmuşdur. Məhz bu şərəfli missiyanın Sovet hakimiyyəti illərində, ulu öndərin Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövründə həyata keçirilməsi xalqımızın gələcək müstəqilliyinə möhkəm zəmin yaratmışdır. Buna görə görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev müasir tariximizə azərbaycanlıların ümummilli lideri, XX əsrdə yenidən müstəqillik qazanmış Azərbaycanın dövlətçiliyini və müstəqilliyini qoruyub saxlayan dahi rəhbər kimi daxil olmuş, hər bir Azərbaycan vətəndaşının qəlbində özünə əbədi abidə ucaltmışdır.

Ruhunda Vətən, xalq sevgisi çağlayan dahi rəhbər Heydər Əliyev siyasi fəaliyyəti ilə bərabər, milli dəyərlərə sayğı ilə yanaşmış, mövcud reallıqlara baxmayaraq, daim gələcək müstəqilliyimizi düşünmüşdür. Məhz xalqın sahib olduğu dəyərləri özünə qazandırmaqla milli azadlıq şüurunu bərpa etmək olar. Ulu öndər müdrikliklə bu incə məqamı duyaraq hələ ötən əsrin 70-ci illərinin əvvəllərindən milli mənafeyi müdafiə edən gənclər ordusu formalaşdırmışdır. 

Ardını oxu...

Naxçıvan Azərbaycan dövlətçi­liyinin inkişaf edərək möhkəmləndiyi müqəddəs bir torpaqdır. Bu ulu diyar Vətənimizə neçə-neçə dahilər bəxş etmişdir. Bu dahilərin fövqündə dayanan isə böyük öndər Heydər Əliyevdir. Adı müasir tariximizə qızıl hərflərlə yazılmış, ulu Tanrının Azərbaycan xalqına bəxş etdiyi dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevi cahanı nura qərq edən, qaranlıqları aydınladan Günəşlə müqayisə edə bilərik. Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev Azərbaycan tarixində əməlləri, ideyaları ilə hər zaman zirvədə qərar tutacaq dahi rəhbərdir. Ulu öndərin dərin zəkası, müdrik dünyagörüşü daim Günəş kimi parlayacaq, dövlətimizin inkişaf yoluna nur saçacaqdır.
Ulu öndərin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi 30 ildən artıq dövrə nəzər salsaq, görərik ki, bu dahi şəxsiyyət xalqının rifahı üçün, gələcək azadlığı üçün misilsiz xidmətlər göstərmişdir. Böyük öndər inanırdı ki, Azərbaycan nə vaxtsa öz suverenliyinə, müstəqilliyinə qovuşacaqdır. Bunun üçün ölkəmizə rəhbərliyinin birinci dövründə gələcək müstəqilliyimizin təməlini yaradırdı. Adət-ənənələrimizin, milli-mənəvi dəyərlərimizin bərpası və yaşadılması, milli şüurun formalaşdırılması ilə hələ Sovet hakimiyyəti illərində milli azadlıq ideyalarının formalaşdırılmasına başlanılmışdır. Ulu öndər bununla xalqımızı uzun illər həsrətində olduğu azadlıq arzusunun çin olacağına inandırmışdı. Ana dilinin ötən əsrin 70-ci illərinin sonlarından etibarən dövlət dili səviyyəsinə qaldırılması, tariximizin yenidən, əhatəli və obyektiv şəkildə araşdırılması, milli mənafeyimizi təbliğ edən ziyalılarımızın, onu tərənnüm edən şair və yazıçılarımızın sovet ideologiyasının hücumlarından dövlət səviyyəsində qorunması o zamankı gəncliyi müstəqilliyə, azadlığa ruhlandırmışdı. Məhz həmin gəncliyin ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində orta nəsil nümayəndələri kimi azadlıq arzusu çin oldu. Xalqımız öz müstəqilliyinə qovuşdu. Lakin azadlıq əldə etmiş xalqımızın müstəqil dövləti ciddi təhlükələrlə üz-üzə idi. Bu təhlükəni 1993-cü ilin iyun ayında xalqın təkidli tələbi ilə Azərbaycanda ikinci dəfə ali hakimiyyətə qayıdan xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyev öz uzaqgörənliyi və dönməz iradəsi ilə dəf etdi. Buna görə ulu öndərin adı tariximizə müstəqil Azərbaycanın qurucusu kimi daxil olmuşdur. İstər Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövrü, istərsə də müstəqillik illərində onun rəhbərliyi altında ölkəmiz daim tərəqqi etmiş, beynəlxalq aləmdə tanınmışdır.

Ardını oxu...

“İntibah” anlayışı hansısa bir tarixi inkişaf dönəmini əks etdirən termin kimi hələ orta əsrlərdə italyan mütəfəkkirləri tərəfindən işlədilmişdir. Klassik tarixşünaslıqda bu anlayış, əsasən, Şərqin sürətli mədəni, elmi, iqtisadi tərəqqisini əks etdirən Müsəlman İntibahı dövrü və Qərbin mədəni, elmi-texniki, iqtisadi inkişafını və tərəqqisini əks etdirən Avropa İntibahı dövrü ilə əlaqədar işlədilmişdir. Bu iki klassik intibahı təhlil edərkən alimlər xüsusilə bir məqama – varislik məsələsinə diqqət yetirmişlər. Yəni dünya tarixinin iki intibahı məntiqi olaraq biri digərinin nəticəsi olmuşdur. Müsəlman İntibahı dövrü X-XII əsrləri əhatə edərək Avropa intibahına zəmin yaratmışdır. Lakin yuxarıda haqqında danışdığımız hər iki intibah müəyyən ortaq dəyərlərə sahib olan ölkələrin ümumi siyasi, iqtisadi, mədəni, ictimai inkişafını səciyyələndirir. Bununla yanaşı, müxtəlif ölkələrin tarixinin xüsusi dövrləri olmuşdur ki, bu dövrlərdə ölkənin sürətli inkişafı və qüdrətlənməsi baş vermiş, həmin dövr lokal intibah və tərəqqi dövrü kimi səciyyələndirilmişdir. Bu mənada Azərbaycan tarixində də bir neçə intibah dövrünü qeyd etmək olar. Azərbaycanımızın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvanın ən qədim dövrlərdən günümüzə qədərki tarixinə ümumi nəzər salarkən, fikrimizcə, üç intibah dövrü haqqında danışmaq mümkündür.

Eramızdan əvvəl IX-VII əsrlər Naxçıvan tarixinin birinci intibah dövrü, eramızın XII əsri Naxçıvan tarixinin ikinci intibah dövrü, XX əsrin sonu, XXI əsrin əvvəlləri isə bu qədim yurdun tarixinin üçüncü intibah dövrüdür.
Hər üç intibah dövrü üçün xarakterik olan əsas cəhət ondan ibarətdir ki, göstərilən dövrlərin hər birində Naxçıvanın tərəqqisi və inkişafı birbaşa olaraq Azərbaycan ərazisində formalaşmış müstəqil dövlətin mövcudluğu ilə əlaqədar olmuşdur.

Ardını oxu...

Hər bir dahi şəxsiyyət tarixə öz xalqı qarşısındakı fövqəlbəşər xidmətləri ilə düşür. Bu dahi şəxsiyyətlərin böyüklüyü ondadır ki, onlar öz xalqı qarşısında misilsiz xidmətlər göstərir, onu xoş günlərə qovuşdururlar. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev də belə nadir şəxsiyyətlərdəndir. Bu gün hər bir azərbaycanlının, hər bir Azərbaycan vətəndaşının həyatında ulu öndər Heydər Əliyevin işi və əməlləri yaşayır. Biz bu gün hara baxırıqsa, ulu öndərin qurub-yaratdıqlarını, xalqımıza bəxş etdiyi quruculuq töhfələrini görürük.
Ulu öndər həyatını Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinə həsr etmişdir. Ölkəmizdəki sabitliyin, sürətli iqtisadi inkişafın, həyata keçirilən genişmiqyaslı quruculuq işlərinin, demokratiya sahəsində əldə olunan nailiyyətlərin hər biri ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Xalqının xoşbəxtliyi, səadəti, onun dövlətçiliyi, Vətənin müstəqilliyi üçün çalışmış dahi siyasətçi bu gün öz xalqının qəlbində yaşayır. Bu böyük xalq haqlı olaraq öz dahi oğlu ilə fəxr edir, öyünür, qürur duyur. Bəli, öyünməyə haqlıyıq, çünki ümummilli lider Heydər Əliyev bugünkü müstəqilliyimizi odun-alovun içindən öz həyatı bahasına çıxarıb xalqımıza bəxş etmişdir. 21 yaşı olan müstəqil Azərbaycan ulu öndər Heydər Əliyevin şah əsəridir.
 Ulu öndər müstəqil Azərbaycanın əbədi, sarsılmaz və dönməz olması üçün əsaslı, etibarlı, möhkəm təməl üzərində demokratik prinsiplərə əsaslanan dövlətçilik əsasları yaratmışdır. Bu gün Heydər Əliyevin yolunu onun layiqli davamçısı cənab Prezidentimiz İlham Əliyev uğurla davam etdirir. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı, hər bir azərbaycanlı, bütün dünya dövlətləri bu gün Azərbaycanın Heydər Əliyev yolu ilə addımladığını, ölkəmizin inkişafını görür. Bu gün Azərbaycanın qazandığı hər bir uğurda ümummilli liderin dəst-xətti görünür, nəfəsi duyulur. Azərbaycanın hər bir guşəsində Heydər Əliyevin işi və əməllərinin layiqincə yaşadılmasının şahidi oluruq. Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev ümummilli liderimizin ideyalarına sadiq qalaraq ölkəmizi inamla irəliyə aparır. Ordumuz güclənir, iqtisadiyyat yüksəlir, xalqımızın həyat səviyyəsi günbəgün yaxşılaşır. İndi Azərbaycan Respublikası Heydər Əliyevin görmək istədiyi kimi inkişaf edir, yaşayır, möhkəmlənir. Ona görə də xalqımız ölkə Prezidenti İlham Əliyevin siyasətini dəstəkləyir və müdafiə edir.

Ardını oxu...

   Hər bir xalqın tarixində elə günlər, elə hadisələr olur ki, ulu Tanrı bu ərməğanları ilə o xalqa yeni doğuluş, yüksəliş bəxş edir, o gün, o hadisə tarixə, yaddaşlara köçür, əbədiyaşarlıq qazanır. Qədim Naxçıvan torpağında dünyaya göz açan ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin ölkəmizdə siyasi hakimiyyətə gəlişi də Azərbaycana sabitlik, tərəqqi, xalqımıza yüksək rifah bəxş etmişdir.
  Mübarizələrlə dolu şanlı tarixə malik Azərbaycan xalqının müasir dövlətçiliyinin təşəkkül tapmasında görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin həyatı və siyasi fəaliyyəti müstəsna yer tutur. Ümummilli liderimiz mənsub olduğu xalqın müstəqillik arzularını reallığa çevirməklə öz tarixi missiyasını uğurla yerinə yetirmişdir. Dövlətçiliyimizin ən ağır günlərində, mürəkkəb siyasi şəraitdə xalqımızın böyük oğlunun göstərdiyi qətiyyət və iradə onun sonsuz Vətən sevgisinin parlaq nümunəsidir:

                                         O, adi insan deyil, insanlığın tacıdır,
                                         Ürəyi bir millətin yoluna məşəl oldu.
                                         Əməliylə, işiylə xarüqələr yaratdı,
                                         Adilikdən çıxaraq O, fövqəlbəşər oldu.

Ardını oxu...

     Ümummilli lider Heydər Əliyevin anım günü ilə əlaqədar olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin və Yeni Azərbaycan Partiyası Naxçıvan Muxtar Respublikası Təşkilatının Heydər Əliyev adına Gənclər Birliyinin təşkilatçılığı ilə “Heydər Əliyev lektoriyası” keçirilib.

      Tədbirdə nazirliyin Gənclərlə iş şöbəsinin müdiri Canməmməd Canməmmədovun “Heydər Əliyev və Azərbaycan gəncliyi” mövzusunda məruzəsi dinlənilib.
     Məruzəçi bildirib ki, ümummilli liderimiz Heydər Əliyev hər zaman gənclərə malik olduqları qabiliyyət və intellektual imkanları müqabilində geniş meydan verməyin tərəfdarı olub. Ulu öndər gənclərlə iş məsələsini həmişə diqqət mərkəzində saxlayaraq onların sağlam böyüməsinə, təhsilinə, həyatda layiqli yer tutmalarına çalışırdı. Bu siyasət bu gün ölkə başçısı cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Bunun nəticəsidir ki, gənclərimiz ictimai həyatın müxtəlif sahələrində öz potensiallarını gerçəkləşdirmək imkanlarına malikdirlər. Dövlətimizin gənclərə göstərdiyi diqqət və qayğı muxtar respublikada da ən yüksək səviyyədədir. Gəncliyə göstərilən hərtərəfli dövlət qayğısının nəticəsidir ki, muxtar respublika gənclərinin səsi artıq dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin ali təhsil ocaqlarından gəlir. Hər il yüzlərlə gənc yüksək ballarla məşhur universitetlərin tələbəsi adına layiq görülür, həyata hazırlanır, ölkəmizin adını yüksəklərə qaldırır, göstərilən etimadı doğrultmağa çalışırlar. Gənc­liyin sağlam, vətənpərvər ruhda yetişməsi, onların cəmiyyətin müxtəlif sahələrində fəal iştirakını təmin etmək üçün də regionumuzda hər cür şərait var. Son illər muxtar respublikada gənc­lərin dövlət strukturlarına daha fəal şəkildə cəlb olunmasına xüsusi diqqət yetirilir. Artıq doğma diyarımızda bir çox məsul vəzifələrdə gəncliyin nümayəndələri çalışaraq müstəqil dövlətin daha da möhkəmlənməsi işinə öz töhfələrini verirlər.

Ardını oxu...

    Koreya Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Çoi Suk-İn Naxçıvan Muxtar Respublikasına rəsmi səfəri çərçivəsində dünən Naxçıvan Dövlət Universitetinə də gəlmişdir. Koreyalı diplomat universitetin magistratura üzrə dekanlığının tədris binasında, Media Mərkəzində, Beynəlxalq münasibətlər və xarici dillər fakültəsində, buradakı informasiya və kommunikasiya vasitələri ilə təchiz olunmuş linqvistika auditoriyalarında, Diplomatiya kabinəsində olmuşdur. Səfir Koreya Mədəniyyət və Dil Tədrisi mərkəzlərində Koreya dilinin tədrisi ilə yaxından tanış olmuş, universitetdə təhsil alan koreyalı tələbələrlə görüşmüşdür. Məlumat verilmişdir ki, mərkəzdə Koreyanın tarixi, milli mədəniyyəti, ali təhsil sistemi ilə bağlı materiallar toplanmışdır. Hazırlıq kurslarında Koreya dilini universitetin beynəlxalq münasibətlərin tarixi və nəzəriyyəsi ixtisası üzrə magistrantı, Cənubi Koreya vətəndaşı, ilk “Koreyaca-azərbaycanca danışıq kitabçası”nın müəllifi Canq Second tədris edir.

    Koreyalı diplomatla keçirilən görüşdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru, akademik İsa Həbibbəyli ali məktəbin inkişaf yolu, strukturu və genişlənməkdə olan beynəlxalq əlaqələrindən danışmışdır. Rektor Koreyanın ali təhsil ocaqları ilə əlaqələrin inkişafının Asiya ilə əməkdaşlıq baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini bildirmişdir. Qeyd olunmuşdur ki, dünyanın 70-dən çox tanınmış universiteti ilə tərəfdaşlıq edən bu ali təhsil ocağı Cənubi Koreyanın Kimçonq və Busan Kyumqsunq universitetləri ilə də əməkdaşlığa malikdir. Koreya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyi (KOİCA) ilə universitet arasında “Naxçıvan Dövlət Universiteti üçün elektron təhsil şəbəkəsi və rəqəmsal multimedia infrastrukturunun yaradılması” layihəsi ilə bağlı ilkin razılaşma protokolu imzalanmışdır. Hazırda universitetdə biri doktorant olmaqla, 8 nəfər koreyalı tələbə təhsil almaqdadır.
   Koreya Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Çoi Suk-İn ölkələrarası münasibətlərin inkişafından, elm, təhsil sahəsində tərəfdaşlığın əhəmiyyətindan danışmışdır. Koreyanın diplomatik təmsilçisi Naxçıvan Dövlət Universitetində koreyalı tələbələrin ali təhsil alması və Koreya dilinin azərbaycanlı tələbələr arasında tədrisi üçün yaradılan şərait­dən məmnunluğunu ifadə etmişdir. Bildirilmişdir ki, səfirlik əlaqələrin davamlı inkişafı üçün öz köməkliyini əsirgəməyəcək.
  Tədbirdə gələcək əməkdaşlıq məsələləri, eləcə də tələbə mübadiləsinin, müştərək videokonfransların, elmi nəşrlərin həyata keçiril­məsi ilə bağlı təkliflər müzakirə olunmuşdur.


Mehriban SULTAN

    Yeni Azərbaycan Partiyası Ordubad rayon təşkilatı ümummilli lider Heydər Əliyevin anım günü münasibətilə tədbir keçirmişdir. Tədbirdə təşkilatın sədri, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatı Qürbət Rzayev məruzə ilə çıxış etmişdir. 

     Qeyd olunmuşdur ki, Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin ən şanlı və parlaq səhifələri ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin respublikamıza rəhbərlik etdiyi illərə təsadüf edir. 1969-1982-ci illərdə görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin apardığı uğurlu islahatlar nəticəsində Azərbaycan İttifaq respublikaları arasında ən yüksək pilləyə yüksəlmişdir. Əslində, müstəqil Azərbaycanın indiki iqtisadi inkişafı, sosial tərəqqisi və ictimai-siyasi sabitliyin davamlılığı həmin illərdə ulu öndərimiz tərəfindən müəyyən edilmiş kompleks islahatlar strategiyasının, düşünülmüş uzunmüddətli siyasi kursun davamıdır.
     Bu gün ümummilli liderin ideyaları ardıcıl olaraq həyata keçirilir, müəyyənləşdirdiyi və ölkəmizin gələcəyi üçün vacib olan strategiya ölkə başçısı cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Ulu öndərin arzularının reallaşması, ölkəmizin daha da qüdrətlənməsi üçün yüksək təşkilatçılıq qabiliyyəti və siyasi fəallıq nümayiş etdirən ölkə başçısının yorulmaz fəaliyyətinin nəticəsidir ki, müstəqil dövlətimiz, onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan doğma Naxçıvanımız gündən-günə qüdrətlənir, tərəqqiyə qovuşur. Xalqımız inanır və tam əmindir ki, Heydər Əliyev siyasəti Azərbaycanı daha uca zirvələrə yüksəldəcəkdir.
Tədbirdə partiya fəallarından Elvin Məmmədov, Könül İsmayılova və başqaları çıxış etmişlər.

Xəbərlər şöbəsi

    Yeni Azərbaycan Partiyasının Babək rayon təşkilatında ümummilli lider Heydər Əliyevin anım günü ilə əlaqədar tədbir keçirilmişdir. Tədbirdə rayon təşkilatının sədri, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatı İsa Məmmədov çıxış edərək ümummilli lider Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyəti, onun Azərbaycan tarixindəki rolu barədə geniş məruzə ilə çıxış etmişdir. Qeyd edilmişdir ki, ümummilli liderimizin adı Azərbaycan xalqının təxminən 40 illik bir dövrü əhatə edən tarixinin rəmzinə çevrilmişdir. “Azərbaycan tarixinin Heydər Əliyev mərhələsi” kimi qiymətləndirilən bu dövrdə ulu öndərimiz tərəfindən görülən böyük işlərin, onun həyata keçirdiyi xilaskar­lıq və quruculuq missiyalarının məntiqi nəticəsidir ki, bu gün xalqımız demokratik və hüquqi bir dövlətdə yaşamaq imkanı əldə etmiş, xoşbəxt gələcəyi üçün bütün təminatları yaratmış, ən başlıcası isə siyasi və iqtisadi müstəqilliyə nail olmuşdur.

  “Mən ömrümün qalan hissəsini də xalqıma bağışlayıram” deyən dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev həyatının mənasını yalnız xalqına xidmətdə görmüş, ömrünü onun xoş, firavan gələcəyinə həsr etmişdir. Ulu öndər Heydər Əliyevin şah əsəri olan Azərbaycan onun layiqli davamçısı, dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında sürətlə inkişaf edir.
     Sonra YAP Babək rayon təşkilatı Heydər Əliyev adına Gənclər Birliyinin sədri Elnur Abbasov, rayon Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi Nazim Salmanov, Uşaq Kitabxanasının müdiri Təranə Əliyeva və Ağsaqqallar Şurasının sədri Vaqif Hüseynov çıxış etmişlər.

     Tarixin taleyüklü məqamlarında vətəni ağır sınaqlardan çıxarmaq vəzifəsi böyük tarixi şəxsiyyətlərin üzərinə düşür. Bu tarixi şəxsiyyətlər bütün varlıqları ilə doğma vətənə bağlı olurlar. Belə tarixi şəxsiyyətlərdən biri də Azərbaycan xalqının ümummilli lideri   Heydər Əliyevdir. Dünyanın ən qüdrətli simaları sırasına yüksələn ulu öndərimiz ən mürəkkəb, ən ağır, hətta çıxılmaz hesab olunan vəziyyətlərdən ən yaxşı çıxış yolu tapmaq bacarığına malik fenomenal şəxsiyyət kimi hər birimizin qəlbində yaşayır. 

     Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində – dövlət müstəqilliyimizin itirilmək təhlükəsi qarşısında qaldığı bir vaxtda xalq ümid yeri kimi üzünü ulu öndərə tutdu və dahi şəxsiyyətin bilik və bacarığı, uzaqgörən siyasəti Vətənimizi xilas etdi. Ümummilli liderimiz olmasaydı, indi Azərbaycan adlı məmləkət də olmazdı. Xalqımızın böyük oğlu Azərbaycanın üzərinə düşən sönməz bir Günəşdir. Elə bir Günəş ki, onun şüaları bu torpağın hər qarışını işıqlandırıb isidərək torpağa səpilən azadlıq toxumlarını cücərtmişdir. 

Ardını oxu...

Dünən Koreya Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli  səfiri Çoi Suk-İn  Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfərə gəlib.

            Səfərin birinci günü səfir ümummilli liderimizin Naxçıvan şəhərindəki abidəsini ziyarət edib, Heydər Əliyev Muzeyinə baxıb. Muzeydə səfirə ulu öndərimizin həyat və fəaliyyətini əks etdirən eksponatlar haqqında ətraflı məlumat verilib. Çoi Suk-İn Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyi, “Əcəmi Seyrəngahı” Mədəniyyət və  İstirahət Kompleksinin ərazisində yerləşən Açıq Səma Altında Muzey, “Xan Sarayı” Dövlət Tarix-Memarlıq Muzeyi, hədiyyələr mağazası ilə də tanış olub. Sonra səfir Heydər Əliyev Sarayında, eləcə də Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasında olub. Nuh peyğəmbərin məzarüstü türbəsini də ziyarət edən Çoi Suk-İnin dünən ziyarət etdiyi son məkan Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzidir. 

            Qəzetimizə müsahibəsində Naxçıvanda olmasından böyük məmnunluq hissi keçirdiyini deyən səfir Çoi Suk-İn Azərbaycan ilə Koreya Respublikası arasında son illər genişlənməkdə olan əlaqələrdən söz açıb, bu əlaqələrin 20 illik tarixi olduğunu söyləyib.

Ardını oxu...

Şərur Rayon İcra Hakimiyyətində Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər  Əliyevin anım günü ilə bağlı tədbir keçirilib. Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatı Nüsrət Həsənovun  “Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanın qurucusudur”, Axaməd kənd tam orta məktəbinin müəllimi Kəmalə Hüseynovanın     “Heydər Əliyev və Azərbaycan təhsili”, Şərur Rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin əməkdaşı Nurbəniz Niftəliyevanın “Mədəniyyətimizin himayədarı” mövzularında məruzələri dinlənilib. Qeyd olunub ki, ulu öndər Heydər Əliyev hər bir azərbaycanlı üçün qürur və iftixar mənbəyidir. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu kimi milli dövlətçiliyimizin ideya əsasını məhz Heydər Əliyev yaradıb. Bütün mənalı həyatını öz xalqına həsr etmiş ulu öndərimizin siyasi və dövlət xadimi kimi zəngin fəaliyyəti əsl dövlət idarəçiliyi məktəbinə çevrilib. Xalqımız hələ neçə-neçə illər bu böyük məktəbdən faydalanacaqdır.

            Bildirilib ki, ötən əsrin 70-ci illərindən başlayaraq tərəqqi yoluna çıxan Azərbaycan Respublikasının bütün bölgələrində quruculuq tədbirləri geniş vüsət alıb, emal və istehsal müəssisələri fəaliyyətə başlayıb. Çoxlarına xəyal kimi görünən böyükmiqyaslı layihələr reallaşdırılıb. Bunu muxtar respublikamızın hər bir rayonunda görmək olar.

Ardını oxu...

Dekabrın 10-da Azərbaycan Respublikasının Təbriz şəhərindəki Baş Konsulluğunda ümummilli   liderimiz Heydər Əliyevin əziz xatirəsinə həsr olunmuş anım mərasimi keçirilmişdir.

            Əvvəlcə ulu öndərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilmiş, ruhuna “Qurani-Kərim”dən ayələr oxunmuş, dualar edilmişdir.

            Azərbaycanın Təbrizdəki Baş konsulu Əli Əlizadə çıxış edərək ümummilli lider Heydər Əliyevin zəngin həyat və fəaliyyəti, Azərbaycan xalqı qarşısında tarixi xidmətləri barədə ətraflı məlumat vermişdir. Bildirilmişdir ki, istər Sovet İttifaqının tərkibində olduğu vaxtlarda, istərsə də müstəqillik illərində Azərbaycana rəhbərliyi dövründə ulu öndər Heydər Əliyev xalqımıza, Vətənimizə sədaqətlə xidmət etmişdir. Ulu öndərin ölkə­mizdə həyata keçirdiyi genişmiqyaslı islahatlar Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafının əsasını təşkil etmiş, insanların sabitlik və rifah şəraitində yaşamaları təmin olunmuşdur. Bu gün də Azərbaycan ümummilli liderin yolu ilə gedərək daha da inkişaf edir, tərəqqiyə           qovuşur.

            Baş konsul demişdir ki, ümummilli liderin həyata keçirdiyi xarici siyasət xətti ölkəmizin dünya dövlətləri arasında layiqli yer tutmasına səbəb olmuşdur. Bunun nəticəsidir ki, dahi şəxsiyyətin əziz xatirəsi dünyanın bütün sülhsevər xalqları tərəfindən dərin ehtiramla yad edilir. Dost və qonşu ölkə olan İranda, o cümlədən Təbriz şəhərində də ulu öndər Heydər Əliyevin xatirəsi böyük hörmətlə yad olunur, ruhuna dualar oxunur.

Ardını oxu...

Hər hansı bir xalq kimi Azərbaycan xalqı üçün də mühüm tarixi nailiyyət olan dövlət müstəqil­li­yi­nin qazanılmasından böyük hadisə yoxdur. Müstəqil dövlətçilik çoxəsrlik Azər­baycan tarixinin ən böyük hadisəsidir. XX əsrin əvvəllərində Azərbay­can­da qazanılmış birinci dövlət müstəqilliyi bütün türk-müsəlman dünyasının ta­ri­­xində dönüş mərhələsi yaratmışdı. Lakin Azər­bay­can Xalq Cümhuriyyətinin qısamüddətli istiqlalının acı taleyi müstə­qil­li­yin qorunub saxlanması və möhkəmləndiril­mə­­si­nin onu qazanmaqdan da zəruri olması faktını meydana qoymuşdu.

        Azərbaycan xalqı üçün ikinci dəfə dövlət müstəqilliyinə nail olmaq şansının ideya rəhbəri də, bu dövlətin xilaskarı da, müstəqilliyin möhkəm əsaslarını yaradıb onu əbədi bir sərvətə çevirən də görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev oldu. Məhz ulu öndər Heydər Əliyevin böyük dühasının, dəmir siyasi iradəsinin, dövlətçilik qüdrətinin sayəsində Azərbaycan xalqı XX əsrin doxsanıncı illərinin əvvəllərində dövlət müstəqilliyini yenidən qazana bildi və bu dövləti qoruyub möhkəmləndirmək, daha da inkişaf etdirmək imkanları əldə etdi. Ona görə də Heydər Əliyev yeni epoxada Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi ideyasının yaradıcısı, müstəqil dövlət quruculuğu hərəkatının böyük təşkilatçısı və rəhbəridir. Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövründə böyük gələcək ümidi ilə milli dövlətçilik naminə həyata keçirilən siyasi-ideoloji, tarixi-mədəni hadisələr ölkəmizin müstəqil dövlətçiliyinin möhkəm əsaslarını, mühüm təməllərini təşkil edirdi.

Ardını oxu...

Bakı şəhərində “Yeni nəsil: sərhədsiz məsuliyyət” adlı II Beynəlxalq Gənclər Forumu keçirilir. Dünən forum iştirakçılarının Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfəri təşkil edilib. Səfərdə Azərbaycan Respublikasının və Rusiya Federasiyasının gənclərlə işləyən dövlət və hökumət nümayəndələri, qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərləri, gənc alimlər, ictimai fəal, yaradıcı və istedadlı gənclər iştirak edirlər.
Qonaqlar əvvəlcə Heydər Əliyev Muzeyində, “Duzdağ” Fizioterapiya Mərkəzində oldular. Əcəmi seyrəngahı ilə tanışlıq onlarda xoş təəssürat yaratdı. Gənclərə Açıq Səma Altında Muzey, XII əsr memarlıq nümunəsi olan Möminə xatın türbəsi və “Xan Sarayı” Dövlət Tarix-Memarlıq Muzeyi haqqında ətraflı məlumat verildi. Qonaqların ziyarət etdiyi ünvanlar arasında Nuh peyğəmbərin məzarüstü türbəsi də oldu.
Rusiya Federasiyası Dövlət Dumasının əməkdaşı, foruma qatılan rusiyalı gənclərdən ibarət nümayəndə heyətinin rəhbəri Ramin Qasımovla həmsöhbət olub fikirlərini, təəssüratlarını öyrəndik.

Ardını oxu...

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyada muxtar respublikanın vergi orqanlarında vakant vəzifələrin tutulması üçün elan olunan müsabiqənin test mərhələsi keçirilib.
Muxtar respublika vergi orqanları tərəfindən 53 vakant vəzifənin çıxarıldığı, 19 nəfərin iştirak etdiyi imtahanlarda dövlət qulluğuna namizədlərə 100 sual təqdim edilib. Sualların 80-i Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsi və digər normativ-hüquqi aktlar, 20-si isə məntiqi təfəkkürün yoxlanılması ilə bağlı olub.
Nəticələr yaxın günlərdə açıqlanacaq.

ARXİV

Fevral 2021
Be Ça Ç Ca C Ş B
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

MÜƏLLİFLƏR

KEÇİDLƏR