20 Yanvar 2018, Şənbə

 

 • 3-1.jpg
 • 3-2.jpg
 • 3-3.jpg
 • 3-4.jpg
 • 3-5.jpg
 • 3-6.jpg
 • 4-1.jpg
 • 4-2.jpg
 • 4-3.jpg
 • 4-4.jpg
 • 4-5.jpg
 • 4-6.jpg
 • 4-7.jpg
 • 4-8.jpg
 • 4-9.jpg
 • 4-10.jpg
 • 5-1.jpg
 • 5-2.jpg
 • 5-3.jpg
 • 5-4.jpg
 • 5-5.jpg
 • 5-6.jpg
 • 5-7.jpg
 • 5-8.jpg
 • 5-9.jpg
 • 5-10.jpg
 • 5-11.jpg
 • 5-12.jpg
 • 6-1.jpg
 • 6-2.jpg
 • 6-3.jpg
 • 6-4.jpg
 • 6-5.jpg
 • 6-6.jpg
 • 6-7.jpg
 • 6-8.jpg
 • 6-9.jpg
 • 6-10.jpg
 • 6-11.jpg
 • 6-12.jpg

 

ARXİV

Yanvar 2018
Be Ça Ç Ca C Ş B
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 

 

LİNKLƏR

 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) muxtar respublikada bu qurumun fəaliyyəti üçün yaradılmış şəraitdən istifadə edərək vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinə yönəlmiş tədbirləri 2012-ci ildə də davam etdirmişdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 29 dekabr 2011-ci il tarixli sessiyasında “Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) haqqında” Qanuna edilən dəyişikliklərə əsasən, “İşgəncə və digər qəddar, qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftar və ya cəza əleyhinə Konvensiya”nın Fakültativ Protokolunda nəzərdə tutulmuş preventiv mexanizm funksiyalarının, həmçinin “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərindən irəli gələn vəzifələrin yerinə yetirilməsinə nəzarət Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinə tapşırılmış, bununla da, bu qurumun fəaliyyət sahəsi daha da genişlənmişdir.
Qanuna edilən dəyişikliklər Müvəkkilin məsuliyyətini daha da artırmış, təsisatın fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinə, insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin daha səmərəli təşkilinə xidmət etmişdir.
Müvəkkilin 2012-ci il üçün məruzəsi daxil olan müraciətlərə baxılmasının nəticələri, preventiv mexanizm funksiyasının icrası, əhalinin müxtəlif kateqoriyaları arasında hüquqi maarifləndirmə işinin təşkili, ictimaiyyətlə əlaqələr, beynəlxalq qurumların Azərbaycan üzrə ofisləri ilə əməkdaşlıqla bağlı görülən işlərin ümumiləşdirilmiş təhlili əsasında tərtib edilmişdir.
2012-ci ildə həyata keçirilmiş tədbirlər aşağıdakılardan ibarət olmuşdur:

Ardını oxu...

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev Azərbaycanın tarixinə qurucu, xilaskar lider kimi daxil olmuşdur. Günəş şəfəqlərini necə aləmə saçırsa, ulu öndər Heydər Əliyev də Günəştək öz ağlını, zəkasını, bütün güc və bacarığını Azərbaycan xalqından və Azərbaycan dövlətindən əsirgəməmişdir.
Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətçiliyinə və Azərbaycançılığa xidmət etmiş, Azərbaycanı milli müstəqilliyə qovuşdurmuşdur. Ulu öndərimizin dərin zəkası, güclü iradəsi, siyasi təcrübəsi sayəsində Azərbaycan yaşadı, irəlilədi, inkişaf etdi, işıqlı sabahlara doğru addımladı. O, elə bir şah əsər yaradıb ki, bu əsərin hər vərəqi gələcək nəsillər üçün elmi axtarış mövzusu olacaq. Onun şah əsəri müstəqil Azərbaycandır.
Müstəqil Azərbaycan Respublikasının qurucusu, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin ölkəmizə rəhbərlik etdiyi dövr xalqımızın çoxəsrlik tarixində müstəsna əhəmiyyəti olan milli dirçəliş mərhələsidir. Ulu öndərimiz 1993-cü ilin 15 iyununda Milli Məclisin tarixi iclasında demişdir: “Azərbaycan Respublikasının bugünkü ağır, mürəkkəb vəziyyətini tam məsuliyyətlə dərk edərək bütün fəaliyyətimi respublikanın bu vəziyyətdən çıxarılması işinə yönəldəcəyəm. Bu sahədə mən nə lazımsa, edəcəyəm və heç kəsin şübhəsi olmasın ki, mən ömrümün bundan sonra qalan hissəsini harada olursa-olsun, yalnız və yalnız Azərbaycan Respublikasının müstəqil dövlət kimi inkişaf etməsinə həsr edəcəyəm. Bununla əlaqədar olaraq bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikası bundan sonra heç vaxt müstəqilliyini itirməyəcək, yenidən heç bir dövlətin tərkibinə daxil olmayacaq və heç bir dövlətin əsarəti altına düşməyəcək”.

Ardını oxu...

Tariximizin yeni və ən yeni dövrlərini oxuduqca, müəllimlərimizin bu dövrü təhlil edən dərslərini dinlədikcə məlum olur ki, ötən əsrin ikinci yarısı Azərbaycanın inkişafı baxımından olduqca mühüm bir dövrdür. Bu dövr ölkəmizin hərtərəfli inkişafı ilə səciyyələnir. Əlbəttə ki, bu inkişafın təməlində xalqımıza məxsus olan və onun, sözün əsl mənasında, milli kimliyini ifadə edən özünəməxsus atributlarının və mədəniyyətinin tərəqqisi durur.
İnsanın milli mənsubluğunu bildirən amillər sırasında dil birincidir. Yəni bəşəriyyət danışdığı dillə millət­lərə və dövlətlərə bölünmüşdür. Ana dilimiz Azərbaycan dili türk dillərinə mənsub olan və tarixi minilliklərlə ölçülən qədim dillərdən biridir. Zaman-zaman ana dilimizə qarşı təzyiqlər olmuş, onun işləklik dairəsinin məhdudluğuna çalışılmışdır. Yaxın keçmişimiz olan Sovet İttifaqı dövründə də bu siyasət həyata keçirilmişdir. Lakin müasir tariximizə adını qızıl hərflərlə öz əməlləri, uzaqgörən ideyaları və müdrik rəhbərliyi ilə yazdıran xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev qətiyyətlə bu mənfur siyasətin ölkəmizdə həyata keçirilməsinin qarşısını almışdır. Bu, ana dilimizin o zamankı Azərbaycan SSR Konstitusiyasında dövlət dili kimi təsbit olunması ilə nəticələnmişdir. Məhz bu uğurlu nəticənin əldə olunması ulu öndərin Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövründə həyata keçirdiyi siyasətlə bağlıdır. Həmin dövrdə dahi rəhbər mərkəzin təzyiqlərinə məhəl qoymadan cəsarətlə ana dilinin müdafiəsinə qalxmış, rəsmi dövlət tədbirlərində Azərbaycan dilində çıxış etmişdir. Ulu öndərin ölkə rəhbəri kimi ilk belə çıxışı Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövrünün ilk illərində indiki Bakı Dövlət Universitetinin yubiley tədbirində olmuşdur. Bundan sonra məktəblərdə “Azərbaycan dili” fənninin tədrisi saatı artırılmış, məktəblilər üçün dilimizin özünəməxsus xüsusiyyətlərini geniş şəkildə əhatə edən dərsliklər çap olunmağa başlanmışdır. Bununla yanaşı, bütün dövlət idarələrində sənədləşmələr Azərbaycan dilində aparılmışdır. Bütün bunlar dilçi alimləri Azərbaycan dilinin fonetik, leksik, qrammatik quruluşu ilə bərabər, dilimizin digər sahələrinin də tədqiqinə və bu araşdırmaların doğma ana dilində əks olunmasına ruhlandırmışdır. Beləliklə, Azərbaycan dili və onun sahələri digər türk dilləri ilə müqayisəli şəkildə tədqiq olunmağa başlanmışdır.

Ardını oxu...

Şəxsiyyətlər həm də tarix yaratmaqları ilə dahiləşirlər. Xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyev müasir Azərbaycan tarixini yaradan dahi rəhbərdir. Bəşər tarixinə nəzər salsaq, görərik ki, cəmiyyətin inkişafında, bütün sivilizasiyaların meydana gəlməsində şəxsiyyətlər böyük rol oynayırlar. Bu şəxsiyyətlərin ideyaları ümummilli mənafeyə xidmət edir və bu, onların həyat amalına çevrilir. Ulu Tanrının xalqımıza bəxş etdiyi görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev bu keyfiyyətləri özündə ən ali şəkildə ehtiva edən fenomenal şəxsiyyətdir. Ulu öndər xalqımızın azadlıq və müstəqil dövlət qurmaq arzusunu məcrasına yönəltməklə Azərbaycanı müstəqil dövlət kimi tanıtmışdır.
Dahi rəhbər tarixin gedişatına hökm edərək daim xalqının rifahını düşünmüş, onun dünya xalqları içərisində zəngin mədəniyyəti, qədim tarixi ilə tanınmasına çalışmış və böyük uzaqgörənliklə bu ali missiyanın reallaşmasına nail olmuşdur. Məhz bu şərəfli missiyanın Sovet hakimiyyəti illərində, ulu öndərin Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövründə həyata keçirilməsi xalqımızın gələcək müstəqilliyinə möhkəm zəmin yaratmışdır. Buna görə görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev müasir tariximizə azərbaycanlıların ümummilli lideri, XX əsrdə yenidən müstəqillik qazanmış Azərbaycanın dövlətçiliyini və müstəqilliyini qoruyub saxlayan dahi rəhbər kimi daxil olmuş, hər bir Azərbaycan vətəndaşının qəlbində özünə əbədi abidə ucaltmışdır.

Ruhunda Vətən, xalq sevgisi çağlayan dahi rəhbər Heydər Əliyev siyasi fəaliyyəti ilə bərabər, milli dəyərlərə sayğı ilə yanaşmış, mövcud reallıqlara baxmayaraq, daim gələcək müstəqilliyimizi düşünmüşdür. Məhz xalqın sahib olduğu dəyərləri özünə qazandırmaqla milli azadlıq şüurunu bərpa etmək olar. Ulu öndər müdrikliklə bu incə məqamı duyaraq hələ ötən əsrin 70-ci illərinin əvvəllərindən milli mənafeyi müdafiə edən gənclər ordusu formalaşdırmışdır. 

Ardını oxu...

Naxçıvan Azərbaycan dövlətçi­liyinin inkişaf edərək möhkəmləndiyi müqəddəs bir torpaqdır. Bu ulu diyar Vətənimizə neçə-neçə dahilər bəxş etmişdir. Bu dahilərin fövqündə dayanan isə böyük öndər Heydər Əliyevdir. Adı müasir tariximizə qızıl hərflərlə yazılmış, ulu Tanrının Azərbaycan xalqına bəxş etdiyi dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevi cahanı nura qərq edən, qaranlıqları aydınladan Günəşlə müqayisə edə bilərik. Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev Azərbaycan tarixində əməlləri, ideyaları ilə hər zaman zirvədə qərar tutacaq dahi rəhbərdir. Ulu öndərin dərin zəkası, müdrik dünyagörüşü daim Günəş kimi parlayacaq, dövlətimizin inkişaf yoluna nur saçacaqdır.
Ulu öndərin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi 30 ildən artıq dövrə nəzər salsaq, görərik ki, bu dahi şəxsiyyət xalqının rifahı üçün, gələcək azadlığı üçün misilsiz xidmətlər göstərmişdir. Böyük öndər inanırdı ki, Azərbaycan nə vaxtsa öz suverenliyinə, müstəqilliyinə qovuşacaqdır. Bunun üçün ölkəmizə rəhbərliyinin birinci dövründə gələcək müstəqilliyimizin təməlini yaradırdı. Adət-ənənələrimizin, milli-mənəvi dəyərlərimizin bərpası və yaşadılması, milli şüurun formalaşdırılması ilə hələ Sovet hakimiyyəti illərində milli azadlıq ideyalarının formalaşdırılmasına başlanılmışdır. Ulu öndər bununla xalqımızı uzun illər həsrətində olduğu azadlıq arzusunun çin olacağına inandırmışdı. Ana dilinin ötən əsrin 70-ci illərinin sonlarından etibarən dövlət dili səviyyəsinə qaldırılması, tariximizin yenidən, əhatəli və obyektiv şəkildə araşdırılması, milli mənafeyimizi təbliğ edən ziyalılarımızın, onu tərənnüm edən şair və yazıçılarımızın sovet ideologiyasının hücumlarından dövlət səviyyəsində qorunması o zamankı gəncliyi müstəqilliyə, azadlığa ruhlandırmışdı. Məhz həmin gəncliyin ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində orta nəsil nümayəndələri kimi azadlıq arzusu çin oldu. Xalqımız öz müstəqilliyinə qovuşdu. Lakin azadlıq əldə etmiş xalqımızın müstəqil dövləti ciddi təhlükələrlə üz-üzə idi. Bu təhlükəni 1993-cü ilin iyun ayında xalqın təkidli tələbi ilə Azərbaycanda ikinci dəfə ali hakimiyyətə qayıdan xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyev öz uzaqgörənliyi və dönməz iradəsi ilə dəf etdi. Buna görə ulu öndərin adı tariximizə müstəqil Azərbaycanın qurucusu kimi daxil olmuşdur. İstər Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövrü, istərsə də müstəqillik illərində onun rəhbərliyi altında ölkəmiz daim tərəqqi etmiş, beynəlxalq aləmdə tanınmışdır.

Ardını oxu...

QƏZETİN BUGÜNKÜ NÖMRƏSİ

6273990
Bu gün
Dünən
Bu həftə
Bu ay
Cəmi
4905
17719
96044
324293
6273990

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter