01 Dekabr 2021, Çərşənbə

Naxçıvan şəhər 1 nömrəli uşaq bağçasında tərbiyəçilərin pedaqoji səriştəliliyinin artırılması və qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi məqsədilə seminar keçirilib.
Seminarda bağçanın tərbiyəçiləri Fərizə Salahlının “Bədii təfəkkürün inkişafı məşğələlərinin təşkili”, Şəfa Bağırovanın “Bədii təfəkkürün inkişafı məşğələsində yaradıcı təxəyyülün inkişafı” və Təranə Seyidovanın “Bədii təfəkkürün inkişafı məşğələlərində rabitəli nitqin inkişafı” mövzularında məruzələri dinlənilib. Çıxış edənlər bildiriblər ki, muxtar respublikamızda uşaqların yüksək mənəvi mühitdə, milli dəyərlər əsasında tərbiyəsi, təhsil alaraq layiqli şəxsiyyət kimi yetişməsi diqqətdə saxlanılır, məktəbəqədər təhsilin inkişafı ilə bağlı bir sıra tədbirlər görülür, maarifləndirici seminarlar təşkil olunur.
Diskussiya şəklində keçirilən seminarda mövzular ətrafında müzakirələr aparılıb.

Xəbərlər şöbəsi

 

 

 

Söz Tanrının insan övladına bəxş etdiyi ən böyük nemətdir. Sağlığında bu nemətdən istifadə edənlər dünyadan köçdükdən sonra belə, əbədiyaşarlıq qazanırlar. Söz ustadı, Vətən sevdalısı Məmməd Araz da belə sənətkarlardandır. O da dünyadan köçən günü yenidən doğulan şairlərdəndir.

Ardını oxu...

2021-ci il “Nizami Gəncəvi ili”dir

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2021-ci ili ölkəmizdə “Nizami Gəncəvi ili” elan etməsi Nizami Gəncəvi yaradıcılığına Azərbaycançılıq və müstəqil dövlətçilik işığında yenidən nəzər salmağın vacib olduğunu göstərir.

Ardını oxu...

HƏSSAS, SƏMİMİ, VƏTƏNPƏRVƏR ŞAİR, DƏYƏRLİ ALİM

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvanın dünyamiqyaslı şəxsiyyətləri, ziyalıları, elm və mədəniyyət xadimləri tarixən ölkənin elm sahəsinin inkişafına dəyərli töhfələri ilə seçilmişdir. Müstəqillik illərində Naxçıvanın tarixinin, arxeologiya və etnoqrafiyasının, folklor və ədəbiyyatının, dilinin, mədəniyyətinin, adət-ənənələrinin Azərbaycançılıq ideologiyası əsasında yenidən araşdırılması sahəsində mühüm addımlar atılmışdır. Böyük siyasi təcrübəyə malik olan Heydər Əlirza oğlu Əliyevin 15 iyun 1993-cü ildən ölkəyə qayıdışı, 3 oktyabr 1993-cü ildə Azərbaycanda hakimiyyətə gəlməsi ilə bütün sahələrə olduğu kimi, ədəbiyyata da dövlət qayğısı bərpa olundu. Müstəqilliyin ədəbiyyat xadimlərinə açdığı geniş imkanlarla – söz, mətbuat azadlığı ilə yanaşı ədəbiyyatın ana mövzuları olaraq “xalqın, cəmiyyətin qarşısında duran problemləri düzgün müəyyənləşdirmək” kimi bir müqəddəs vəzifə qoyuldu. “Müstəqillik dövründə ədəbiyyatın baş mövzusu azərbaycançılıq qayğıları və Qarabağ müharibəsi mövzusu” Naxçıvan ədəbi mühitinin istedadlı nümayəndələrindən biri Xanəli Kərimlinin yaradıcılığından qırmızı xəttlə keçir.

Ardını oxu...

70 yaşın astanasında olan şair Xanəli Kərimli klassik Azərbaycan və dünya poeziyasından bəhrələnməklə çağdaş ədəbi prosesin tələblərini, istəklərini duyaraq öz sözünü deməyi bacaran söz adamlarındandır. Xanəli Kərimlinin bir sənətkar kimi yüksəlməsinə özünə qarşı tələbkarlığı, yazdıqları ilə kifayətlənməməsi, məsuliyyət hiss etməsidir. O, tələbkarlığı nəticəsində daim təkmilləşib və təkmilləşmə prosesində  yeni-yeni  əsərlər yazıb. Bu gün yazdıqları ilə kifayətlənməyib, sabah üçün axtarışlar aparıb, əsərlərini ümumbəşəri hisslərlə rövnəqləndirib, özünəməxsus istedadı ilə müasirləri arasında tanınıb. Akademik İsa Həbibbəylinin təbirincə desək, “Xanəli Kərimli yeni dövr Azərbaycan şeirində vətəndaşlıq lirikasının əsas yaradıcılarından biridir”.

Ardını oxu...

Naxçıvan Dövlət Xalça MuzeyindəNaxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Təsviri-incəsənət müəllimliyi” ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrinə Kamil Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş növbəti açıq dərs keçirilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən açıq dərsi giriş sözü ilə muzeyin direktoru Ülviyyə Məmmədova açaraq  görkəmli sənətkarın həyat və yaradıcılığı haqqındaməlumat vermiş, Kamil Əliyevin  xalça  sənətinə bəxş etdiyi misilsiz töhfələri diqqətə çatdırmışdır.

Ardını oxu...

 

Adil Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanasında “Ədəbiyyatların KBT-ə uyğun işlənilməsi, əlifba və sistemli kataloqların tərtibi” mövzusunda açıq dərs keçirilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən açıq dərsdə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Kitabxanaçılıq və informasiya fəaliyyəti” ixtisası üzrə təhsil alan tələbələri iştirak etmişdir.

Ardını oxu...

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2021-ci il 25 iyun tarixli “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında” Sərəncamının icrası ilə bağlı növbəti tədbir keçirilib.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasında “Daxil olan çap məhsullarının fərdi və ümumi qaydada qeydə alınması” mövzusunda keçirilən açıq dərsdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Kitabxanaçılıq və informasiya fəaliyyəti” ixtisası üzrə təhsil alan tələbələri iştirak etmişdir.

Ardını oxu...

Yeni nəşrlər 

Söz ilahi bir güc, ilahi bir qüvvədir. Ancaq onu dərk edənlər, duyanlar, qüdrətinə inananlar onun mahiyyətini anlaya bilər. Hər kəsə nəsib olmur sözü ilə, qələmi ilə ədəbi məkana işıq sala bilmək. Çox az insanlar bu mühitdə özünü görə bilir. Ancaq bu gün diyarımızın da xoş günlərindən ilham alıb bir-birindən bənzərsiz yazıları ilə minlərlə insan qəlbini fəth edən söz adamlarımız az deyil. Onlara yaradıcılıq ruhunu bəxş edən, sözsüz ki, gündən-günə çiçəklənən doğma – Naxçıvanımızdır. Ana yurdumuzun əsrarəngiz gözəlliyindən ilham alıb onu sətirbəsətir səhifələrə çələngtək toxuyan söz adamlarımızdan biri də Naxçıvan Mətbuat Şurasının sədri, peşəkar jurnalist Rövşən Hüseynovdur. Ömrünü mətbuata həsr edən Rövşən müəllimin yaxın günlərdə işıq üzü görən “Çıraq işığında başlanan yüksəliş yolu” adlı kitabı da söz adamının muxtar republikamızın gündən-günə çiçəklənməsindən, tərəqqi və inkişafından, güclü ordu quruculuğundan, tarix-mədəniyyət abidələrinə ikinci həyatın verilməsindən, milli dəyərlərin qorunması və təbliğindən, insanların səmərəli məşğulluğundan, ədəbi mühitlə yanaşı, digər bütün sahələrin inkişafından bəhs edən dəyərli bir mənbədir. Kitab jurnalistin ölkə və muxtar respublika mətbuatında dərc olunmuş, fotolarla müşayiət olunan publisist məqalələri, şeirləri, müsahibələri və yaradıcılıq nümunələri toplusudur. Redaktor “Şərq qapısı” qəzetinin məsul katibi Muxtar Məmmədov olan kitabın ilk səhifəsinin ilk sətirləri böyük öndər Heydər Əliyevin “Mən istəyirəm ki, mənim arzum, istəklərim, Azərbaycan dövləti haqqında, müstəqil Azərbaycanın gələcəyi haqqında və Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan haqqında planların yerinə yetirilsin” sözləri ilə başlayır. Həmçinin həmin səhifədə Prezident cənab İlham Əliyevin, Ali məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun da Naxçıvanla bağlı dəyərli fikirləri yer alır. Kitabın ilk fəslində – “Arzu və istəklərimizin gerçəkləşdiyi məkan” adlı fəsildə dahi rəhbərə həsr edilən “Çıraq işığından başlanan yüksəliş yolu”, “böyük Novator” başlıqlı məqalələr diqqətçəkicidir. Burada dahi xilaskar Heydər Əliyevin xalqımızın və dövlətimizin xoşbəxt gələcəyi naminə misilsiz xidmətlərindən bəhs olunub. Həmin fəsildə yer alan “Xeyirxah alim, xeyirxah insan” adlı məqalədə isə görkəmli akademik Zərifə xanım Əliyevanın Azərbaycan səhiyyə elminin tərəqqisinə həsr etdiyi ömür yolu qələmə alınıb.

Ardını oxu...

           Noyabrın 24-də Babək Rayon Uşaq Musiqi Məktəbində Babək və Culfa rayon mədəniyyət şöbələrinin tabeliyində olan uşaq musiqi məktəblərinin saz ixtisası üzrə müəllim və şagirdlərinə Aşıq Ələsgərin yaradıcılığından bəhs edən ustad dərs keçirilmişdir.     

           Ustad dərsi Naxçıvan Muxtar Respublikası Aşıqlar Birliyinin sədri, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti Tural Bağırov aparmışıdır.

           Ustad dərsdə Babək Rayon Uşaq Musiqi Məktəbinin direktoru Ələsgər Cəlilzadə çıxış edərək bildirmişdir ki, Aşıq Ələsgər ən qüdrətli söz ustadlarından biridir. O, öz sənəti ilə nəinki Azərbaycanda, bütün türk dünyasında tanınmışdır. Qeyri-adi istedad sahibi olan Aşıq Ələsgər aşıq sənətinin sirlərini dərindən bilərək ona həm də öz yaradıcılığı ilə yeniliklər qatmış, forma və məzmun etibarilə zənginləşdirmişdir. Aşıq Ələsgərin yaradıcılığında dinləyicilərə əxlaqi nəsihətlər, mənəvi dəyərlər aşılayan şeirlər – ustadnamələr mühüm yer tutur. Aşığın əxlaqi-tərbiyəvi mövzuda olan şeirləri xəlqi mahiyyət daşıyır, xalq müdrikliyini, sənətkarın böyük həyat təcrübəsini əks etdirir. Bu əsərlərdə atalar sözləri və məsəllərdən istifadə şeirlərin təsir gücünü daha da artırır. Aşıq Ələsgərin təhsili olmasa da, el şənlikləri onun üçün ilk məktəb rolunu oynamışdır.

        Xalqımızın söz ustadlarından biri kimi Aşıq Ələsgər irsinə həmişə qayğı göstərilmiş, yaradıcılığı yüksək qiymətləndirilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin “Aşıq Ələsgərin 200 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında” 2021-ci il 18 fevral tarixli Sərəncamı bu diqqət və qayğının parlaq ifadəsidir.

             Vurğulanmışdır ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2021-ci il 22 fevral tarixli Sərəncamı ilə Aşıq Ələsgərin 200 illik yubileyinə həsr olunmuş Tədbirlər Planı təsdiq edilmişdir. Tədbirlər Planına uyğun olaraq muxtar respublikamızda da Aşıq Ələsgərin 200 illik yubileyi ilə bağlı ardıcıl tədbirlər keçirilir. Ustadın yaradıcılığından bəhs edən bu tədbir də Tədbirlər Planının icrası ilə bağlıdır.

      Ustad dərs zamanı aşıq sənətinin xüsusiyyətləri haqqında iştirakçılara geniş məlumat və praktik tövsiyələr verilmiş, onları maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.

 

 

 

Mədəniyyətin təbliği və sakinlərin mədəni istirahətinin təşkili məqsədilə ötən ay muxtar respublikada müxtəlif məzmunlu tədbirlər keçirilmiş, müxtəlif sərgilər nümayiş etdirilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət və Təhsil nazirliklərinin, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin və Naxçıvan Muxtar Respublikası Yazıçılar Birliyinin təşkilatçılığı ilə görkəmli qələm sahibi Hüseyn Cavidin anadan olmasının 139-cu ildönümü münasibətilə Hüseyn Cavid Poeziya Günü qeyd edilmişdir. Bundan başqa, Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasında Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi nazirlikləri ilə birgə sağlamlıq imkanları məhdud xüsusi istedadlı uşaqlar arasında “Əl-ələ daha güclüyük!” şüarı ilə yaradıcılıq müsabiqəsi təşkil olunmuş, qaliblər və fərqlənən iştirakçılar mükafatlandırılmışlar.

Ardını oxu...

Aşıq Ələsgər – 200


Aşıq yaradıcılığı dedikdə, yəqin ki, mənim kimi bir çoxlarının ağlına el arasında Dədə Aşıq kimi tanıdığımız Aşıq Ələsgər gəlir, elə deyilmi? Hələ orta məktəbdə oxuduğumuz illərdə öyrəndiyimiz bu gün də qulaqlarımızda çığnayan “Bahar fəsli, yaz ayları gələndə süsənli, sünbüllü, lalalı dağlar” misralarını dilimizdə əzbər etməklə, bir çox ədəbiyyatsevərin qəlbində Aşıq Ələsgər adlı bir dünya yaranmışdı. O dünya ki özündə ümman qədər sazın əvəzolunmaz sehrini, sözün əlçatmaz şöhrətini birləşdirərək ədəbiyyatımızda silinməz iz buraxmışdı. Biz də aşıq sənətinin bütün sirlərini öz poeziyasında əks etdirən, yaradıcılığına nəzər yetirəndə, sanki qollu-budaqlı, min bir şaxəli həmişəyaşıl ağacı xatırladan Ələsgər poeziyasından bəhrələnərək onun sirli, sehrli aşıq dünyasına şifahi xalq ədəbiyyatımızdan əldə etdiyimiz zəngin məlumatlar əsasında kiçik səyahət edib oxucularımızı maarifləndirmək istəyirik. Bu yaradıcılıq dünyasına səyahətimizdə bizə Dədə Ələsgərin şeirləri bələdçilik edərək aşığın maraqlı, keşməkeşli həyatının böyük bir hissəsini məhz aşıq sənəti kimi mənalı bir yaradıcılığa həsr etməsindən danışacaq. 

Ardını oxu...

Naxçıvan Dövlət Universitetinin İncəsənət fakültəsinin sərgi salonunda Təsviri incəsənət kafedrasının baş müəllimi Siddiqə Hacıyevanın müəllifi olduğu “Naxçıvan xalçaları və tikmələri” adlı dərs vəsaiti və “Naxçıvan xalçaçılıq məktəbi” fənn proqramının təqdimatı keçirilib.

Ardını oxu...

Noyabr ayının 23-də Heydər Əliyev Uşaq-Gənclər Yaradıcılıq Mərkəzində Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən muxtar respublikada ilk dəfə olaraq Qum sənəti üzrə məktəbdənkənar təhsil müəssisələrinin dərnək üzvləri arasında “Sehrli əllər” müsabiqəsi keçirilib. Müsabiqənin keçirilməsində məqsəd istedadlı və yaradıcı şagirdlərin yeni sənət növləri üzə bacarıqlarını üzə çıxarmaq, onlarınbu sahədə inkişafına lazımı dəstəyi göstərməkdən ibarət olub.

Ardını oxu...

23 noyabr 2021-ci il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Kamil Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Tədbirlər Planının təsdiq edilməsi  haqqında” 2021-ci il 16 oktyabr  tarixli Sərəncamının icrası ilə bağlı Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyində  ”Naxçıvan” Universitetinin Pedaqoji fakultəsinin “Tarix” ixtisası üzrə tələbələrinə açıq dərs keçirilmişdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən açıq dərsi giriş sözü ilə muzeyin direktoru Ülviyyə Məmmədova açaraq  görkəmli sənətkarın həyat və yaradıcılığı haqqında danışaraq Kamil Əliyevin  xalça  sənətinə bəxş etdiyi misilsiz töhfələri diqqətə çatdırdı. 

Ardını oxu...

18 noyabr tarixində Cəmşid Naxçıvanski Muzeyində hamiliklə bağlı Naxçıvan Dövlət Universitetinin muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrinə “Araz-Türk Cümhuriyyətinin yaranması və fəaliyyəti”   mövzusunda açıq dərs keçirilmişdir.

 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbiri Nazirliyin şöbə müdiri Gülbuta Babayeva giriş sözü ilə açmış, Cəmşid Naxçıvanski Muzeyinin direktoru Abasət Nuriyev “Araz-Türk Cümhuriyyətinin yaranması və fəaliyyəti” mövzusunda çıxış etmişdir.

Qeyd edilmişdir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında təhsil siyasəti çox uğurla həyata keçirilir. Bu sahədə görülən işlər, həyata keçirilən tədbirlər muxtar respublikada fəaliyyət göstərən ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrini də əhatə edir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında” 2021-ci il 25 iyun tarixli Sərəncamı bu sahədə qarşıya yeni vəzifələr qoymuşdur. 2021-2022-ci tədris ilində Sərəncamın icrası ilə bağlı Nazirlik, ali və orta ixtisas təhsili müəssisələri tərəfindən  birgə Tədbirlər Planı, həmçinin keçiriləcək tədbirlərin qrafikləri  təsdiq edilmişdir. Sərəncama əsasən Mədəniyyət Nazirliyi 16 ixtisasa hamilik edir ki, onlardan biri də Naxçıvan Dövlət Universitetinin muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması ixtisasıdır.

          Vurğulanmışdır ki,  Araz-Türk Cümhuriyyətinin tarixi yaranması, fəaliyyəti və süqutu bölgənin və Naxçıvan diyarının 1918-1919-cu illərdəki ictimai-siyasi vəziyyəti ilə əlaqədardır. Araz-Türk Cümhuriyyəti qısa müddət fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq bölgənin taleyində mühüm rol oynamaqla, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ərazi bütövlüyünü təmin etdi. O, Naxçıvan, Şərur, Ordubad və digər bölgələrin əhalisinin düşmənə qarşı mübarizə üçün birləşdirilməsində mühüm rol oynamaqla yanaşı, bölgənin ermənilər tərəfindən işğal edilməsinə imkan vermədi. Araz-Türk Cümhuriyyəti dövründə əldə edilmiş nailiyyətlər təkcə o dövr üçün yox, bütövlükdə bölgənin taleyi, bu günü və gələcəyi üçün də çox böyük əhəmiyyətə malikdir.

          Sonda tələbələr muzeyin ekspozisiyası ilə tanış olmuşlar.

 

  Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət

Nazirliyinin Mətbuat xidməti

 

 

 

 

AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik İsmayıl Hacıyevin “Moskva və Qars beynəlxalq müqavilələri” adlı yeni kitabı nəşr olunub.

Ardını oxu...

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Kamil Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Tədbirlər Planının təsdiq edilməsi haqqında” 2021-ci il 16 oktyabr tarixli Sərəncamının icrası ilə bağlı Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyində Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Təsviri incəsənət müəllimliyi ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrinə açıq dərs keçilib.
Açıq dərsi giriş sözü ilə açan muzeyin direktoru Ülviyyə Məmmədova görkəmli sənətkarın həyat və yaradıcılığı haqqında danışıb, bu sənətə bəxş etdiyi töhfələri diqqətə çatdırıb. Qeyd edilib ki, Kamil Əliyevin toxuduğu xalçalarda həm mənəvi aləm, qədim tariximiz, həm də zərif düzümlü bəzək elementləri, kalliqrafik yazılar, sonsuz və dərin rəng çalarları böyük ustalıqla təcəssüm etdirilib. Kamil Əliyev Azərbaycan xalçasını, bu sənətin inkişafda olan müasir səviyyəsini dünyanın hər yerində tanıdıb. O, Azərbaycan xalçasında tarixi yaradıb, dühalarımızı, şəxsiyyətlərimizi əbədiləşdirib.
Muzeyin baş elmi işçisi Sevinc Səbzəliyeva “Sənətin Kamil zirvəsi” mövzusunda çıxış edərək sənətkarın ömür və sənət yolları, Azərbaycan xalça sənətində yaratdığı məktəb haqqında geniş məlumat verib.
Sonda tələbələrə əyani şəkildə xalça toxunması nümayiş etdirilib və ekspozisiyaya baxış keçirilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət
Nazirliyinin mətbuat xidməti

 

 

 

17 noyabr 2021-ci il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Kamil Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Tədbirlər Planının təsdiq edilməsi  haqqında” 2021-ci il 16 oktyabr  tarixli Sərəncamının icrası ilə bağlı  Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyində Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Təsviri incəsənət müəllimliyi” ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrinə açıq dərs keçirilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən açıq dərsi giriş sözü ilə muzeyin direktoru Ülviyyə Məmmədova açaraq  görkəmli sənətkarın həyat və yaradıcılığı haqqında danışdı, bu sənətə bəxş etdiyi töhfələri diqqətə çatdırdı.

Qeyd edilmişdr ki, Kamil Əliyevin toxuduğu xalçalarda həm mənəvi aləm, qədim tariximiz, zərif düzümlü bəzək elementləri, kalliqrafik yazılar, sonsuz və dərin rəng çalarları böyük ustalıqla təcəssüm edilib. Kamil Əliyev Azərbaycan xalçasını, bu sənətin inkişafda olan müasir vəziyyətini dünyanın hər yerində tanıtdı. O, Azərbaycan xalçasında tarixi yaratdı, dühalarımızı, şəxsiyyətlərimizi əbədiləşdirdi. İrqindən, coğrafi məkanlarından asılı olmayaraq dünya miqyasında tanınmış simaları xalçalarına qəhrəman seçdi.

Vurğulanmışdır ki, 1980-2004-cü illər arasında rəssam “Heydər Əliyev” xalçasının onlarla variantda layihəsini hazırlayır və bu layihələrdən üçünü ilmələr üzərinə köçürür: 1980, 1998 və 2004-cü illərdə.

Azərbaycan incəsənətinə göstərdiyi xidmətlərə görə Kamil Əliyev 1967-ci ildə Əməkdar, 1982-ci ildə Xalq rəssamı fəxri adlarına layiq görülüb.   1999-cu ildə “İstiqlal” ordeni təltif edilib.        

Muzeyin baş elmi işçisi Sevinc Səbzəliyeva “Sənətin Kamil zirvəsi” mövzusunda çıxış edərək sənətkarın ömür və sənət yolları, Azərbaycan xalça sənətində qoyduğu məktəb haqqında geniş məlumat verib.

Sonda tələbələrə əyani şəkildə xalça toxunması nümayiş etdirilmiş və ekspozisiyaya baxış keçirilmişdir.

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət

Nazirliyinin Mətbuat xidməti

 

“Yarımçıq qalmış arzular”dan... “Zəfər Günü”nə!

Adlarını şanlı tariximizə qızıl hərflərlə yazmış Cümhuriyyət qurucularının yarımçıq qalmış arzularını Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev 70 il sonra – 1990-cı ilin noyabrında, məhz elə Naxçıvan torpağından başlayaraq reallığa çevirəcəkdi...

Ardını oxu...

Yeni nəşrlər

O, əzəl gündən qəzetə könül verib, ürəyinin bağlı qapılarını yazının üzünə taybatay açıb. Qələm, vərəqlə baş-başa qalanda, qəlbinin dərinliklərindən süzülən sətirləri onlarla bölüşəndə, sanki dünyaya yenidən gəlib. Bəli, “Şərq qapısı” qəzeti deyəndə siması göz önündə canlanan Muxtar Məmmədovdan xəbər verir bu sətirlər... O, 100 yaşlı qəzetdə ömrünün 20 ilini şam kimi əridən əsl mətbuat fədaisi, həmişəyaşar mətbuatımızın salnaməsində özünəməxsus dəstxəti olan, jurnalistikada tapdanmış yollarla getməyən, cəsarətlə yeniliyə can atan kamil qələm sahibidir. Muxtar Məmmədov məsul katib kimi qəzetin məzmunlu, maraqlı, oxunaqlı dərc olunmasında, oxucuların rəğbətini qazanmasında biliyini, bacarığını, qələmini əsla əsirgəmir. Jurnalistikanın “əlifbası”ndan başlayaraq  bütün qəzet janrlarında yazmağı gənc jurnalistlərə səbirlə öyrədən, onların qələmini cilalayaraq püxtələşdirən, yazılarına yaşıl işıq yandıran və çapına rəvac verən Muxtar Məmmədov hər birinin uğuruna öz övladıtək ürəkdən sevinir.

Ardını oxu...

2021-ci il 12 noyabr tarixdə muzey əməkdaşları üçün “Muzey fondlarının dövlət uçotu. Ümumi qaydalar” mövzusunda seminar treninq keçirilib.

Seminar treninqi giriş sözü ilə açan Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Aparatının şöbə müdiri G.Babayeva bildirmişdir ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən muzeylər cəmiyyətin inkişafında, maddi-mənəvi irsin, mədəni dəyərlərin  və eləcə də xalqın tarixi yaddaşının qorunub saxlanmasında mühüm rol oynayır. Naxçıvan Muxtar Respublikasında fəaliyyət göstərən muzeylər dövlət qayğısı ilə əhatə olunmuşdur. Muzeylər üçün yeni binalar tikilir, onların maddi texniki bazaları gücləndirilir, ekspozisiyaları qurulur. Muzey fondları yeni maddi mədəniyyət nümunələri ilə zənginləşdirilir.

Ardını oxu...

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında” 2021-ci il 25 iyun tarixli  Sərəncamından irəli gələn vəzifələrin icrası ilə bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən ardıcıl iş aparılır. Bu məqsədlə 10 noyabr 2021-ci il tarixdə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda tələbələrə “Azərbaycan kinosu” haqqında mühazirə oxunmuş, “Eviniz abad” filminin nümayişi təşkil olunmuşdur.

Ardını oxu...

Milli mətbəx nümunələrimiz xalqımızın qədim tarixi, yüksək mədəniyyəti ilə birbaşa bağlıdır. Bu baxımdan Naxçıvanın zəngin mətbəx nümunələri diqqəti cəlb edir. Bu torpaqda bitən hər şey, sanki təkrarsızdır. Göy-göyərti, meyvə-tərəvəz hər yerdə bitsə də, Naxçıvan torpağında yetişdirilən məhsullar digərlərindən dad-tamı ilə seçilir, həmçinin heyvandarlıq məhsulları da çox fərqlənir. Həmin məhsullardan hazırlanan yeməklər də, təbiidir ki, heç bir yerdə bu qədər ləzzətli olmur. Bunlar arasında qış yeməkləri özünəməxsus yerə malikdir. Bu gün sizə Naxçıvan qovurmasından danışmaq istəyirəm. Elə ki havalar soyudu, diyarımızın qış mətbəxinin vacib nemətlərindən qovurma hazırlamağın da vaxtı çatıb deməkdir. Onu da qeyd edim ki, bu mətbəx nümunəsi təkcə Naxçıvana məxsus olduğu üçün elə “Naxçıvan qovurması” adlanır.

Ardını oxu...

Dünən Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin Bəhruz Kəngərli adına Sərgi Salonunda 8 noyabr – Zəfər Gününə həsr edilmiş “Zəfər cəngi” adlı rəsm sərgisi keçirilib. Əvvəlcə şəhidlərin ruhu bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.

Ardını oxu...

Naxçıvan Azərbaycanın maddi-mənəvi dəyərləri ilə zəngin olan ərazilərindən biridir. Bu qədim diyar mövcud olduğu dövrdən mədəniyyət, incəsənət, ədəbiyyat beşiyi kimi tanınmış və dünya mədəniyyətinə onlarla abidələr, qüdrətli sənətkarlar bəxş etmişdir. Naxçıvanın mərkəzində ucaldılaraq gözəlliyi və monumentallığı ilə turistləri özünə cəlb edən Mömünə xatın məqbərəsinin müəllifi memar Əcəmi Naxçıvani, Azərbaycanda ilk dəzgah rəssamlığının banisi Bəhruz Kəngərli, dünya şöhrətli kimyaçı akademik Yusif Məmmədəliyev, “Molla Nəsrəddin” jurnalının yaradıcısı Cəlil Məmmədquluzadə, şair-dramaturq Hüseyn Cavid, qüdrətli səhnə ustaları Rza Təhmasib, Kazımi Ziya... kimi tanınmış şəxsiyyətlər bu torpaqda dünyaya göz açmışlar. 

Ardını oxu...

Ömər Faiq Nemanzadə xalqına məxsus dili, əlifbası olmasını arzulayan və bu yöndə xalqının xeyrinə bir çox işlər görən ziyalılarımızdandır. Onun əsərlərində, eləcədə mətbuatda dərc etdiyi bir sıra məqalələrində Azərbaycan dilinə məxsus bir əlifba olmasını və məktəblərdə bu əlifbadan istifadə etməklə xalqımızın balalarına milli dilimizin tədris olunmasını istəyirdi.

         Nemanzadə hər zaman ana dilimizə xor baxanları tənqid etmiş və onlarla mübarizə aparmışdır. O, Cəlil Məmmədquluzadə ilə birlikdə yaratdığı “Molla Nəsrəddin” jurnalının səhifələrində istər məqalələri ilə, istərsə də felyetonları ilə açıq şəkildə bunu bəyan etmişdir.

Ardını oxu...

Oktyabrın 28-də A.Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanasında Naxçıvan Dövlət Universitetinin “kitabxanaçılıq və informasiya təminatı” ixtisası üzrə təhsil alan II kurs tələbələrinə “Kitabxanalara daxil edilən çap məhsullarının kitabxana texnikasına uyğun işlənməsi və komplektləşdirilməsi” mövzusunda açıq dərs keçirilmişdir.

Ardını oxu...

27 oktyabr 2021-ci il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2021-ci il 25 iyun tarixli “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında” Sərəncamının icrası ilə bağlı növbəti tədbir keçirilib.

 M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasında “Abonement yolu ilə oxuculara xidmət işinin təşkili” mövzusunda keçirilən açıq dərsdə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Kitabxanaçılıq və informasiya təminatı” ixtisası üzrə təhsil alan tələbələri iştirak etmişdir.

Ardını oxu...

Oktyabrın 26-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2021-ci il 25 iyun tarixli “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında” Sərəncamının icrası ilə bağlı tədbir keçirilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə Adil Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanası tərəfindən Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Kitabxana və informasiya ixtisası üzrə təhsil alan tələbələri ilə “Oxunması zəruri olan kitabların Siyahısı”na daxil edilmiş “Nizaminin hikmət və nəsihətləri” kitabının müzakirəsi olmuşdur.

Ardını oxu...

Özünün zəngin mədəniyyəti, adət və ənənələri ilə daim xarici ölkə vətəndaşlarının daim diqqət mərkəzində olan Azərbaycan son illərdə dünyada artan siyasi nüfuzu, iqtisadi dayanıqlılığı, həmçinin ən əsas cəhət kimi təhlükəsiz region statusu ilə əcnəbi vətəndaşların diqqətini daha çox cəlb etməyə başlayıb. Bunu illər üzrə Azərbaycana gələn turist sayının artan templə müşahidə edilən statistik trayektoriyası da təsdiq edir. Bu isə özlüyündə ölkəmizdə həyata keçirilən bir çox sahələrdə olduğu kimi, təhsil islahatlarında da özünü göstərir. Bunun nəticəsi kimi hər il xarici ölkələrdən Azərbaycanda təhsil almaq üçün müraciət edənlərin sayı artır.

Ardını oxu...

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2007-ci il 15 may tarixli Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “Hüseyn Cavidin 125 illiyinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilməsi ilə əlaqədar Tədbirlər Planı”na əsasən, hər il oktyabrın 24-ü Naxçıvan Muxtar Respublikasında “Hüseyn Cavid Poeziya Günü” kimi qeyd edilir. Bu münasibətlə oktyabrın 23-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət və Təhsil nazirliklərinin, AMEA Naxçıvan Bölməsinin və Naxçıvan Muxtar Respublikası Yazıçılar Birliyinin təşkilatçılığı ilə tədbir keçirilib

Ardını oxu...

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2007-ci il 15 may tarixli Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “Hüseyn Cavidin 125 illiyinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilməsi ilə əlaqədar Tədbirlər Planı”na əsasən, hər il oktyabrın 24-ü Naxçıvan Muxtar Respublikasında “Hüseyn Cavid Poeziya Günü” kimi qeyd edilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət və Təhsil nazirliklərinin, AMEA Naxçıvan Bölməsinin və Naxçıvan Muxtar Respublikası Yazıçılar Birliyinin təşkilatçılığı ilə tədbir keçirilib

Ardını oxu...

Qədim Naxçıvan torpağı nələrə şahid olmadı, kimlər yetişmədi bu torpaqda. Bu torpağın dahi insanları dünyaya səs saldı. Onlar öz rəsm əsərləri, şeirləri, yaradıcılıqları siyasi qüdrəti ilə bu diyarın necə ulu olduğunu bütün dünyaya sübut etdilər. Onlardan biridir daim həqiqət axtarışında olan, bəşəri faciələri ürək ağrısı ilə qələmə alan, özü yozumları ilə milli ədəbiyyat köynəyində bəşəri ədəbiyyat yaradan böyük Azərbaycan yazıçısı Hüseyn Cavid.

Ardını oxu...

Oktyabrın 22-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin Bəhruz Kəngərli adına Sərgi Salonunda Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin üzvü, Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin müəllimi Nizami Məmmədovun fərdi yaradıcılıq sərgisi təşkil olunub.

Ardını oxu...

Kamil Əliyev – 100

Azərbaycan xalqının milli-mənəvi dünyasını, gözəllik duyumunu, dərin fitri istedadını, dünyaya fəlsəfi baxışlarını özünəməxsus sirli naxışlarda yaşadan Azərbaycan xalça sənətinin çox qədim tarixi vardır. Bu sənətin sirlərini nəsildən-nəslə öyrədərək və ötürərək bu günümüzədək gəlib çatmasında xalça ustalarının əvəzsiz xidmətləri danılmazdır. Belə ustalardan biri də Kamil Əliyevdir. 

Ardını oxu...

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzinin və Naxçıvan Muxtar Respublikası Yazıçılar Birliyinin əməkdaşlarının iştirakı ilə dahi şair Nizami Gəncəvinin Oxunması zəruri olan kitabların siyahısı”na daxil olan “Sirlər xəzinəsi” poemasının müzakirəsi keçirilib.

Tədbiri giriş sözü ilə mərkəzin elmi katibi Nihad Tarverdiyev açaraq qeyd edib ki, 2021-ci ildə dahi şair və mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 880 illiyi tamam olur. Bununla əlaqədar olaraq Azərbaycan Respublikasında 2021-ci ilin “Nizami Gəncəvi ili” elan edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 2021-ci il 5 yanvar tarixdə Sərəncam imzalayıb.
Bildirilib ki, Azərbaycan xalqının bəşər mədəniyyəti xəzinəsinə bəxş etdiyi böyük ədəbi şəxsiyyətlərdən biri olan görkəmli şair və mütəfəkkir Nizami Gəncəvi ölməz əsərləri ilə dünya şöhrəti qazanmışdır. Nizami Gəncəvinin geniş şöhrət tapmış “Xəmsə”si dünya poetik-fəlsəfi fikrinin zirvəsində dayanır. “Sirlər xəzinəsi” poeması haqqında danışan elmi katib qeyd etmişdir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun 2017-ci il 28 avqust tarixli “Oxunması zəruri olan kitablar haqqında” Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş siyahıya daxil edilən “Sirlər xəzinəsi” poeması sənətkarın “Xəmsə” poemalar silsiləsinə daxil olan ilk əsəridir.
Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Yazıçılar Birliyinin sədri, yazıçı, şair, dramaturq, publisist Asim Yadigar çıxış edərək bildirib ki, Azərbaycan ədəbiyyatının ölməz korifeyləri içərisində Nizami Gəncəvinin özünəməxsus yeri var.
Vurğulanıb ki, “Sirlər xəzinəsi” qüdrətli sənətkarın “Xəmsə” poemalar silsiləsinə daxil olan ilk əsəridir. Poema şairin bütün ömürboyu yaradıcılığında başlıca ideyanı təşkil edən kamil insan – ədalətli hökmdar ideyasına həsr olunub, özündə kamil əxlaqlı insan, ədalətli idarəçilik və mərhəmətli hökmdar haqqında fikirlər əxz edir.
Tədbirdə AMEA Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun, Folklorşünaslıq şöbəsinin müdiri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Elxan Məmmədov və Naxçıvan Muxtar Respublikası Yazıçılar Birliyinin üzvü Muxtar Qasımzadə çıxış ediblər.
Sonda mərkəzdə yaradılan sərgiyə baxış olub.

Xəbərlər şöbəsi

 

 

 

14 oktyabr tarixdə Babək Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində muzey əməkdaşları üçün seminar treninq keçirilib.

Seminar treninqi giriş sözü ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Aparatının şöbə müdiri Gülbuta Babayeva açıb, Dövlət Bayrağı Muzeyinin baş fond mühafizi-elmi işçisi Asudə Məhərrəmli “Muzeylərdə uçot-mühafizə: köhnə inventar kitablarının yeniləri ilə əvəz edilməsi”    mövzusunda çıxış edib. 

Ardını oxu...

Dünən Xalq şairi Məmməd Arazın ev-muzeyində dahi şairin anadan olmasının 88- ci ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilib.
Tədbiri giriş sözü ilə açan muzeyin direktoru Əzizə Süleymanova bildirib ki, Xalq şairi Məmməd Araz çoxcəhətli və zəngin ədəbi irsinə, sənətkarlıq qüdrətinə görə Azərbaycan ədəbiyyatında özünəməxsus yeri və mövqeyi olan söz ustasıdır. Dahi şairin yaradıcılığının bütün dövrlərdə aktual olduğu, dövlətimiz tərəfindən hər zaman yüksək qiymətləndirildiyi, gələcək nəsillərə nümunə olan şairin ölməz irsinin öz əhəmiyyətini heç bir dövrdə itirmədiyi qeyd edilib.

Ardını oxu...

O, Vətənin vurğunu idi. Bu müqəddəs və əvəzedilməz varlıqla nəfəs alır, ürəyi ilə yazdığı şeirlərini doğma Vətəninə, onun daşına, qayasına, təbiətinə həsr edirdi. Sizcə sevməyən sevilə bilərmi? O, alovlu bir vətəndaş kimi Vətənini sevirdi. Ona görə də el məhəbbətini çoxdan qazanmışdı. Onun şeirləri Vətəninə bəstələnən məhəbbət nəğmələri tək dilimizin əzbəri, könlümüzün həsrətidir. O, Azərbaycanın Xalq şairi, Əməkdar mədəniyyət işçisi, Əməkdar incəsənət xadimi, tərcüməçi, publisist, hər kəlməsini, hər misrasını çox sevdiyimiz MƏMMƏD ARAZdır.

Ardını oxu...

Culfa rayonunun Gülüstan kənd mərkəzində rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin əməkdaşlarının kənd sakinləri ilə görüşü təşkil edilmişdir.
Tədbir 27 avqust 2021-ci il tarixdə Şahbuz Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin yeni binasının istifadəyə verilməsi ilə bağlı keçirilən tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin muzeylərin əhali ilə işə diqqət yetirməsi, kənd mərkəzlərində görüşlərin keçirilməsi, tariximizlə bağlı məlumatların, eləcə də eksponatların qorunması haqqında sakinlərin maarifləndirilməsi barədə verdiyi tapşırıqların icrası ilə əlaqədar keçirilmişdir.

Ardını oxu...

Nizami Gəncəvi haqqında söhbət düşərkən ümummilli lider Heydər Əliyevin sözlərini xatırlayıram: “Azərbaycana, Azərbaycan xalqına təkcə Nizami Gəncəvi kimi dahi bir şəxsiyyət bağışladığına görə Gəncə torpağı, Gəncə xalqı, gəncəlilər əbədi minnətdarlığa layiqdirlər”. 

Azərbaycan zaman-zaman dünyaya söz sənəti xəzinəsini nadir incilərlə zənginləşdirən böyük sənətkarlar bəxş etmişdir. Bunların sırasında Nizami Gəncəvi yaradıcılığı möhtəşəmliyi, müdrikliyi və həyatiliyi ilə seçilir. Bəli, Nizami o şairlərdəndir ki, dərin fəlsəfi məzmunu yüksək poetik dillə, aydın, anlaşıqlı bir tərzdə öz oxucularına çatdıra bilmişdir. Elə bu səbəbdəndir ki, yazıldıqları dövrdən 800 ildən artıq bir vaxt keçməsinə baxmayaraq, onun əsərləri öz bədii dəyərini bu gün də saxlayır.

Ardını oxu...

Tarixi yaşadan və onu gələcəyə daşıyan mühüm mənbələrdən biri də qəzetlərdir. Gündəlik həyatımızda baş verən bütün dəyişiklikləri, o cümlədən hərbi-siyasi, sosial-iqtisadi, elm, təhsil, mədəniyyət sahələrində baş verən yenilikləri ilk olaraq qəzetlərin səhifələrindən əldə edir və məlumatlanırıq. Dövlətin və millətin tərcümeyi-halını özündə əks etdirən qəzetlərin təsir imkanları geniş olmaqla, əlçatmaz sərhədləri asanlıqla aşa, insanların kütləvi xəbərləşməsi, maariflənməsi istiqamətində mühüm xidmətləri həyata keçirə bilir. 

“Şərq qapısı” qəzeti də fəaliyyəti dövründə öz nömrələrində bu şərəfli missiyanı ləyaqətlə yerinə yetirmiş, qədim Naxçıvanın beşminillik tarixini öz səhifələrində işıqlandırmış, bu işığın izi ilə addım-addım irəliləyərək tarixdə yaşamağı və bir- əsrlik ömür qazanmağı bacarmışdır.

Ardını oxu...

AMEA Naxçıvan Bölməsində görkəmli ədəbiyyatşünas alim, AMEA-nın müxbir üzvü, professor Abbas Zamanovun anadan olmasının 110 illiyi münasibətilə tədbir keçirilib.
Bölmənin Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun baş direktoru, professor Fəxrəddin Səfərli yığıncağı giriş sözü ilə açaraq bildirib ki, tədbir Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyətinin alimin 110 illik yubileyi münasibətilə imzaladığı 2021-ci il 1 oktyabr tarixli Qərara əsasən keçirilir.

Ardını oxu...

Qəzet bütün zamanlarda kütlələr arasında ən sanballı təbliğat vasitəsi kimi təsdiqlənmiş, öz sözünü deməyi bacaran, təbliğatı vasitəsilə mənsub olduğu xalqın maarifləndirilməsində, savadsızlığın, avamlığın aradan qaldırılmasında xüsusi rol oynamış, insanlara müasir dünyagörüşü bəxş etmiş, dövrün ziyalılarının üz tutduqları ocağa çevrilmiş, onların milli tərəqqi naminə yazdıqlarının ümumi kütləyə çatdırılmasında yeganə vasitə olmuşdur. Şübhəsiz ki, Azərbaycan milli mətbuatının inkişaf tarixində Naxçıvan mətbuatının özünəməxsus yeri və rolu var. Naxçıvanda ilk qəzet, bir əsr əvvəl, 1921-ci ilin payızında işıq üzü gördü. Bu qəzet son yüz ildə mövcud olmuş hər bir ictimai quruluşda Naxçıvanın salnaməsini yaradan “Şərq qapısı”dır.

Ardını oxu...

Sentyabrın 24-də Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının 139-cu yaradıcılıq mövsümünün açılış tədbiri olub.

Ardını oxu...

Sentyabrın 23-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Ordubad Şəhər Uşaq Musiqi Məktəbində Ordubad şəhər və Vənənd kənd uşaq musiqi məktəblərinin müəllim və şagirdlərinin iştirakı ilə Aşıq Ələsgərin yaradıcılığından bəhs edən ustad dərs keçirilmişdir.

Dərsə başlamazdan əvvəl Ordubad Şəhər Uşaq Musiqi Məktəbinin direktor əvəzi Hüseynqulu Abbasov  bildirmişdir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin “Aşıq Ələsgərin 200 illik yubileyinin qeyd olunması haqqında” 2021-ci il 18 fevral tarixli Sərəncamının, bu yubileyin Naxçıvanda da geniş şəkildə qeyd olunması məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun Sərəncamı ilə Tədbirlər Planın təsdiq edilməsi görkəmli söz ustadının ədəbi irsinin təbliği baxımından böyük əhəmiyyətə malikdir.

Qeyd olunmuşdur ki, aşıq sənəti – Azərbaycanda xalq mühitində yaranmış şifahi xalq yaradıcılığı musiqi formasıdır və təsir gücü, məşhur olması və kamilliyi baxımından analoqu olmayan böyük bədii təsir gücünə malikdir, tarixi keçmişi və ifaçının müasiri olan adamların mənəvi dəyərlərini tərənnüm edir və xalq kütlələrinin estetik tələblərini ödəyir, həmçinin xalq yaradıcılığının müdriklik qatlarından irəli gələn musiqi təfəkkürü fəlsəfi mədəniyyətin hərəkətverici qüvvəsi olan bir formadır.

Aşıq Ələsgərin zəngin poetik irsinin geniş tədqiqi, nəşri və təbliğinin mühüm mərhələsi mədəni-mənəvi dəyərlərimizin bütün daşıyıcılarına həmişə qədirbilənliklə yanaşan ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Sənətkarın yubileyləri məhz ulu öndərin təşəbbüsü ilə dövlət səviyyəsində qeyd edilmişdir. Böyük söz ustadının respublikamızda və onun hüdudlarından kənarda 150 illik yubiley mərasimləri keçirilərkən əlamətdar hadisə baş vermiş, azərbaycanlıların əzəli yurdlarından olan qədim Göyçə mahalının Ağkilsə kəndində, Aşıq Ələsgərin qəbirüstü abidəsi ucaldılmışdı. Həmin əzəmətli büst soydaşlarımız öz dədə-baba torpaqlarından didərgin salındıqdan sonra erməni vandalları tərəfindən dağıdılsa da, milli-mədəni varlığımızın tərkib hissəsinə çevrilmiş Aşıq Ələsgər irsi silinməz tarixi yaddaş rəmzi kimi yaşamaqdadır.

Ustad dərsi Naxçıvan Muxtar Respublikasının Aşıqlar Birliyinin sədri Tural Bağırov aparmışdır. Dərs zamanı aşıq sənətinin qoşma, gəraylı, müxəmməs, ustadnamə, qıfılbənd və digər nümunələri barədə məlumat və praktik tövsiyələr verilmişdir. Sonda iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.

 Naxçıvan Muxtar Respublikasının

Mədəniyyət Nazirliyinin mətbuat xidməti 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin Bəhruz Kəngərli adına Sərgi Salonunda “İRS mənim yaradıcılığım” adlı uşaqların rəsm sərgisi keçirilib.

Ardını oxu...

Sentyabrın 18-də Azərbaycanın dahi bəstəkarı, musiqişünas-alim, publisist, dramaturq, pedaqoq və ictimai xadim, Azərbaycan professional musiqi sənətinin və milli operasının banisi Üzeyir Hacıbəylinin anadan olmasının 136 illiyi tamam olur. Dahi bəstəkarın dünyaya göz açdığı həmin gün Azərbaycanda “Milli Musiqi Günü” kimi qeyd edilir.

Ardını oxu...

Sentyabrın 16-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə muzey əməkdaşları üçün “Muzeylərdə uçot-mühafizə: uçot nişanları”  mövzusunda seminar-treninq keçirilmişdir.

Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyində keçirilən seminar-treninqi giriş sözü ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Aparatının Mədəniyyət və mədəni irs şöbəsinin müdiri Gülbuta Babayeva açmış, Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyinin baş fond mühafizi Nəzakət Həsənova “Uçot nişanları” mövzusunda çıxış etmişdir.

Ardını oxu...