30 Mart 2017, Cümə axşamı

ARXİV

Mart 2017
Be Ça Ç Ca C Ş B
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

 

 

LİNKLƏR

 

 

2018-ci ildə İslam mədəniyyətinin paytaxtı olacaq
Naxçıvan bu mədəniyyətin təbliğinə töhfələrini verəcəkdir


İnsan yaranışından bəri elm, mədəniyyət və tərəqqi üçün yaşayan, onun yolunda özünün inam və inanclarına etiqad göstərən varlıqdır. Yaradanın təkliyini, bütün yaranmışların Uca Allah hüzurunda bərabər olduğunu ifadə edən İslam və bu dinin təsiri altında yüz­ illər boyu insanları doğru yola yönəldən İslam mədəniyyəti bu mənada bəşəriyyətin ən qiymətli mənəvi sərvətlərindəndir.

Ümumbəşəri mahiyyətini bilmək, onun cəmiyyətin mühüm iqtisadi, sosial və humanitar birgəyaşayış norması kimi insanlığa necə xidmət etdiyini görmək üçün İslamın, sadəcə, bir din kimi qədim dövrlərdən indiyədək təkcə müsəlmanların deyil, eləcə də bütün inanc sahibi insanların həyatında hansı rola malik olduğuna baxmaq kifayət edər. Çünki mədəniyyət sərhəd tanımır. O haradasa yaranır və əgər insanların marağını cəlb edirsə, müəyyən bir müddətdən sonra əhatə dairəsi genişlənir, zamanla əsl dəyərini qazanır. Həmin mədəniyyəti mənimsəyən digər xalqlar da onun zənginləşməsinə öz töhfələrini verirlər. Əgər İslam mədəniyyəti kimi təkcə bir xalqın və ya bir regionda yaşayan xalqların deyil, ümumən, geniş bir coğrafiyada yaşayan, az qala 2 milyarda yaxın insanın ən ali ortaq dəyərləri üzərində formalaşmış bir mədəniyyətdən danışırıqsa, onda həmin mədəniyyətin daşıyıcıları kimi ən xoşbəxt insanlar olduğumuza inanmaqda haqlıyıq. Axı İslam elə bir möhtəşəm qüvvə, Uca Yaradan tərəfindən endirilmiş elə bir inanc sistemidir ki, insanlar təkcə onun şərtlərinə əməl etməyi deyil, eyni zamanda bu dinin qəlblərdə yaratdığı sonsuz sevgi ilə öz həyatını yaşamağı və eyni zamanda başqalarının yaşamağı üçün fədakarlıq etməyi də öyrənirlər. Dünyaya məsum və günahsız gəldiyi kimi Uca Haqqın rəhmətinə də pak və təmiz qovuşa bilmək arzusunda olan hər bir müsəlmanın əməli bu mədəniyyətin bir parçası kimi özü və özündən sonrakı nəsillər üçün çox qiymətlidir. Beləcə, dinindən asılı olmayaraq bütün inanc sahiblərinin, əslində, qardaş olduğunu, insanın şeytandan başqa bir düşməninin olmadığını, elmin hər cür ibadətdən üstün sayıldığını, kimliyindən asılı olmayaraq yalnız mədəniyyətə qovuşmaqla başqalarına faydalı ola biləcəyini göstərən İslam insan həyatının, demək olar ki, bütün sahələrində bir meyar kimi formalaşaraq ümumi mədəni normalar sisteminə çevrilib.

Ardını oxu...

Bir xalqın, ölkənin tarixinin öyrənilməsində maddi-mədəniyyət nümunələrinin tədqiqi əhəmiyyətli rol oynayır. Tarixi abidələr məxsus olduqları dövrün xüsusiyyətlərini özlərində əks etdirirlər. Onların tədqiq edilməsi ilə müxtəlif dövrlərdə xalqların məşğuliyyəti, həyat tərzləri, mədəniyyətləri haqda ətraflı fikir formalaşdırmaq mümkündür.

Azərbaycan tarixi abidələrlə zəngin olan ölkələrdən biridir. Aparılmış arxeoloji qazıntılar və elmi tədqiqatlar nəticəsində ölkəmizin ərazisində aşkar olunmuş qədim dövrlərə məxsus abidələr, yaşayış məskənləri və digər maddi-mədəniyyət nümunələri bu ərazidə yaşamış insanların həyatı ilə bağlı bir çox suallara cavab verir.
Qədim Naxçıvan ərazisi tarixi abidələrin zənginliyinə görə Azərbaycanda özünəməxsus yer tutur. Bu qədim diyar antik, orta əsrlər dövrünə aid maddi-mədəniyyət nümunələri, ilk insanların yaşadıqları mağaralar, qədim yaşayış yerləri, möhtəşəm qala divarları, qayaüstü rəsmlər, daş qoç heykəllər, türbələr, körpülər və digər tarixi abidələrlə zəngindir. Bu abidələr əcdadlarımızın ictimai, mənəvi həyatını, adət-ənənələrini və mədəniyyətini öyrənmək üçün qiymətli mənbədir.

Ardını oxu...

Azərbaycan Respublikasının qərb vilayətlərindən olan Naxçıvan Muxtar Respublikası novella yazanlar daxil olmaqla əlində bələdçi kitabı olmayan hər kəsi salamlayır. Naxçıvan divarları olmayan muzeydir. Azərbaycanın bu regionu 5500 kvadratkilometr ərazini əhatə edərək, Ermənistan, İran və Türkiyə ilə həmsərhəddir. Ermənistan tərəfindən iyirmi ildən artıqdır muxtar respublikaya tətbiq olunmuş blokadaya baxmayaraq, Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvaninin doğum yeri, Nuh Peyğəmbərin vətəni olan Naxçıvan ərazisinin böyük hissəsi qədim sivilizasiya, qlobal arxeologiya, bəşəriyyət tarixi, Azərbaycan tarixşünaslığı və sosiologiyasının tədqiqatına açıqdır. Həmçinin ərazi təbiətlə insanın harmoniya şəklində yaşamasının şahididir. Bu mədəni nöqteyi-nəzərdən xüsusi abidələr – Əlibəy kəhrizi, Əlincə zərbxanası, Ərəfsə abidəsi və Ərəfsə piridir. 

Ordubad rayonunun Təbriz küçəsində gəzən turistlər tarixi abidə olan Əlibəy kəhrizinə (Əlibəy tərəfindən tikilmiş kəhrizə) heyran qalacaqlar. Kəhriz Ordubad çayının gətirmə çöküntülərində qazılmış və öz təbiiliyini saxlayan sadə formalı kəhriz abidəsidir. Abidənin pillələri kəhrizin axın xəttinə perpendikulyar istiqamətdə enir. Kəhrizin kürə hissəsinin uzunluğu 1,8, eni 1,5, hündürlüyü isə 2,3 metr ölçülərində genişləndirilmişdir. Əlibəy kəhrizinin divarları səliqəli şəkildə qazılmış, yalnız üst hissədə olan iri qaya parçası olduğu kimi saxlanılmışdır. Abidənin plan üzrə uzunluğu 4,93, eni 1,5, yer səthində dərinliyi isə 4,56 metrdir. Çıxışın yer səthində hündürlüyü 1,9 metrdir. Əlibəy kəhrizinin suyundan içmək və məişət məqsədilə istifadə olunur.

Ardını oxu...

Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin Bəhruz Kəngərli adına Sərgi Salonunda muxtar respublikada fəaliyyət göstərən ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin tələbələri arasında 31 mart – Azərbaycanlıların Soyqırımı Gününə həsr edilən rəsm müsabiqəsinin qaliblərini mükafatlandırma mərasimi olub.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin birgə təşkil etdiyi rəsm müsabiqəsinin mükafatlandırma mərasimində çıxış edən Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin sədri, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar rəssamı Ülviyyə Həmzəyeva 1918-ci ilin mart-aprel aylarında Bakı şəhərində, eləcə də Bakı quberniyasının müxtəlif bölgələrində, o cümlədən Naxçıvan, Şamaxı, Quba, Xaçmaz, Lənkəran, Hacıqabul, Salyan, Zəngəzur, Qarabağ və digər ərazilərdə daşnak erməni silahlı dəstələrinin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri kütləvi qırğınlar barədə danışıb.

Ardını oxu...

Məmməd Səid Ordubadinin anadan olmasından 145 il ötür

Ədəbiyyat tariximizdə qüdrətli roman ustası və müqtədir dramaturq, gözəl şair və tərcüməçi, istedadlı publisist kimi tanınan Məmməd Səid Ordubadi zəngin ədəbi irsi ilə minlərlə oxucunun qəlbini fəth etmişdir. Təxminən 50 illik bir dövrü əhatə edən yaradıcılığı boyu M.S.Ordubadi ədəbiyyatın, demək olar ki, bütün əsas janrlarında qələmini sınamış, irili-xırdalı altı minə qədər əsər yazmışdır. Lirik və satirik şeirləri, dram, faciə və komediyaları, kiçik hekayələri, felyetonları, ən başlıcası isə silsilə tarixi romanları onun nə dərəcədə məhsuldar ədəbi fəaliyyət göstərdiyini sübut edir. Ordubadi XX əsrin əvvəlində ermənilər tərəfindən xalqımıza qarşı törədilən vəhşiliyi qələmə alan ilk sənətkarlarımızdandır. Ədib eyni zamanda ayrı-ayrı qələm sahiblərindən, Azərbaycan xalqının tarixi simalarından, folklor nümunələrindən, klassik və müasir ədəbiyyatımızın müxtəlif yaradıcılıq problemlərindən bəhs edən qiymətli əsərlərin müəllifidir. Bütün bu deyilənlərə sənətkarın səmərəli tərcüməçilik fəaliyyətini də əlavə etsək, onun ədəbiyyat və mədəniyyət tariximizdəki əvəzsiz rolu bir daha göz önündə canlanar.

Adətən onun şəxsiyyətindən və yaradıcılığından söz düşəndə “ilk Azərbaycan romançılarından biri”, “ədəbiyyatımızda tarixi roman janrının banisi” və bu kimi ifadələr işlədilir. Lakin bu sözlər hələ onun sənətinin ecazkar gücü barədə əsl həqiqəti ifadə etmir. Qətiyyətlə deyə bilərik ki, elə indinin özündə də çağdaş roman yazarlarımız Ordubadi sənətinə üz tutur, ədibin tarixi romanlarındakı müasirlik, tarixiliklə bədii təxəyyülün vəhdəti, dolğun surətlər, çoxşaxəli süjet dolayları yaratmaq ənənələrinə söykənirlər.

Ardını oxu...

QƏZETİN BUGÜNKÜ NÖMRƏSİ

1561346
Bu gün
Dünən
Bu həftə
Bu ay
Cəmi
6791
15443
45779
394721
1561346

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter